Kuvaaja: Joanna Veinio

Historian opinnot antavat ajallisen ja temaattisen näkökulman menneisyyteen

Opinnoissa perehdyt eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Opinnoissa opettelet ja harjaannut myös lukemaan erikielisiä menneistä ajoista kertovia lähteitä.
Opinnot sisältävät kronologisesti etenevän kokonaisuuden. Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti.

Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opintojen sisällöt voi yhdistää erilaisiin työtehtäviin sekä opintoihin. Historia on myös hyvä sivuaine monille muille oppiaineille.

Opinnot koostuvat erilaisista opetuksen muodoista, kirjallisista töistä ja tenteistä. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen tapoja ja tieteellisen tekstin kirjoittamista harjoitellaan jo ensimmäisestä jaksosta lähtien.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

450 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksokohtaisesti ao. opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuus sopii kaikille historian opiskelusta kiinnostuneille.

Ajallisesti historian perusopinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti.

Ei edeltäviä opintoja.

Historian perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään.

Osaat kertoa, miten näitä ilmiöitä tutkitaan. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Historian perusopinnot lukuvuonna 2019-2020 (alkaa 10.9.19, ilmoittautuminen alkaa 27.7.19 klo 12:00):
AYHISK-110 Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op (alkaa 10.9.19, ilmoittautuminen alkaa 27.7.2019 12:00)
AYHISK-120 Antiikki ja keskiaika 5 op (alkaa 9.10.19, ilmoittautuminen alkaa 25.8.19 klo 12:00)
AYHISK-131 Uuden ajan alku I 5 op, verkkokurssi (alkaa 2.12.19, ilmoittautuminen alkaa 18.10.19 klo 12:00)
AYHISK-132 Uuden ajan alku II 5 op (alkaa 15.1.20, ilmoittautuminen alkaa 1.12.19 klo 12:00)
AYHISK-141 Uusin aika I 5 op (alkaa 3.3.20, ilmoittautuminen alkaa 18.1.20 klo 12:00)
AYHISK-142 Uusin aika II 5 op (alkaa 28.3.20, ilmoittautuminen alkaa 12.2.20 klo 12:00)

Opintojen orientaatiotilaisuus ti 10.9.19 klo 16.30-n. klo 17.30, Metsätalo, sali 6, Unioninkatu 40.

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy suoritusten keskiarvon mukaan.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.