Kuva: Pixabay

Historian opinnot antavat ajallisen ja temaattisen näkökulman menneisyyteen!
Lkv 2020-2021 perusopinnot sekä lähi- että verkkona.

Opinnoissa perehdyt eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Opinnoissa opettelet ja harjaannut myös lukemaan erikielisiä menneistä ajoista kertovia lähteitä.
Opinnot sisältävät kronologisesti etenevän kokonaisuuden. Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti.

Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opintojen sisällöt voi yhdistää erilaisiin työtehtäviin sekä opintoihin. Historia on myös hyvä sivuaine monille muille oppiaineille.

Opinnot koostuvat erilaisista opetuksen muodoista, kirjallisista töistä ja tenteistä. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen tapoja ja tieteellisen tekstin kirjoittamista harjoitellaan jo ensimmäisestä jaksosta lähtien.

Muutokset ohjelmassa mahdollisia koronatilanteen muuttuessa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu maksetaan jaksokohtaisesti.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuus sopii kaikille historian opiskelusta kiinnostuneille.

Ajallisesti historian perusopinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti.

Ei edeltäviä opintoja.

Historian perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään.

Osaat kertoa, miten näitä ilmiöitä tutkitaan. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Historian perusopinnot lukuvuonna 2020-2021

Perusopintokokonaisuus sisältää 6 jaksoa á 5 op (yht. 30 op).

AYHISK-110 Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op (verkkokurssi)

AYHISK-120 Antiikki ja keskiaika 5 op (verkkokurssi)

AYHISK-131 Uuden ajan alku I 5 op (verkkokurssi) - valitse toinen

AYHISK-132 Uuden ajan alku II 5 op

AYHISK-141 Uusin aika I 5 op (monimuoto-opetus, suoritettavissa myös etäopintoina)

AYHISK-142 Uusin aika II 5 op (suoritettavissa etäopintoina)

Opintojen orientaatiotallenne löytyy jaksojen verkko-oppimisympäristö Moodlesta

Jaksoilla on käytössä erityyppisiä suoritustapoja, joiden avulla opiskelija pääsee harjoittelemaan kirjoittamista, tekstien analysointia, referaattien tekemistä sekä suullisia esityksiä ja opponointia.

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy suoritusten keskiarvon mukaan.

Jaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Uuden ajan alku I ja II sekä Uusin aika I ja II muodostavat kumpikin toisiaan tukevan kokonaisuuden. Ne suositellaan käymään joko yhtaikaisesti tai ensin osa I ja sitten osa II -järjestyksessä.

Kronologisesti etenevissä jaksoissa voi hyödyntää teemaan liittyvää lukiokirjoja edeltävänä lukemisena. Niiden avulla voi päivittää tietoja teemasta.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.