Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program

Kurssi johdattaa historiantutkimuksen käytäntöön ja historiaan.

Kurssin liittyvien kirjallisten tehtävien tavoitteena on johdattaa opiskelijat lukemaan kriittisesti lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta sekä tunnistamaan erilaisia historiantutkimuksessa käytettyjä lähdetyyppejä. Luentojaksossa luodaan katsaus länsimaisen historian kronologiaan, tarkastellaan historiallisen ajattelun vaiheita kreikkalais-roomalaisesta antiikista nykypäiviin, perehdytään lähteiden ja tutkimuskirjallisuuden valintaan sekä tutustutaan digitaalisiin lähdemateriaaleihin. Pienryhmäosuudessa tehdään pieni mikrohistoriallinen tutkielma, joka puretaan pienryhmissä. Lisäksi ryhmätöiden kautta perehdytään globaalihistoriaan. Kurssiin sisältyy kaksi ekskursiota, toinen Kansalliskirjastoon ja toinen Helsingin Kaupunginarkistoon.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Vuorovaikutus

Avointen yliopistojen yhteiset opiskelutaitoillat verkossa
Syksyllä 2019 teemoina esim.
Tieteellisten tekstien lukeminen.
Tieteellisen tekstin ja esseen kirjoittaminen.
Englanninkielisen tekstin lukeminen – How to survive with English literature?
Tiedonhaku – kun google ei riitä: Miten löydän korkeakouluopinnoissa tarvittavat tiedonlähteet?

Aikataulu

Yhteisen luento-opetuksen lisäksi:
Pienryhmä 1. ti 22.10.-19.11.19 klo 16.30-18.00, Athena, sali 168
Pienryhmä 2. ti 22.10.-19.11.19 klo 18.15-19.45, Athena, sali 168

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.9.2019
16:30 - 19:00
Ti 17.9.2019
16:30 - 18:00
Ti 24.9.2019
16:30 - 18:00
Ti 1.10.2019
16:30 - 18:00
Ti 8.10.2019
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille historiasta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Opintojakson suoritettuasi osaat kertoa historiantutkimuksen luonteesta ja metodeista.

Opintojaksossa käsitellään historiantutkimuksen luonnetta, metodeja sekä sen käyttämiä lähdeaineistoja ja luodaan yleiskatsaus ajankohtaisiin tutkimussuuntauksiin.

Tiedot kurssilla käytettävästä oppimateriaalista kerrotaan luennoilla, lisäksi tiedot löytyvät kurssin Moodlesta.

Asteikolla 0-5.

Luennot 10 t + referaatti + lopputehtävä
Pienryhmätyöskentely 10 t, johon sisältyy vierailukäynnit, mikrohistoriallinen kotitehtävä + muut pienryhmätyöskentelyn aikana tehtävät harjoitukset

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ma 9.9.2019.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssilla edellytetään läsnäoloa ja aktiivisuutta kokoontumisissa.

Luento-opetuksessa (10.9.–8.10.2019) perehdytään
- Euroopan historian kronologiaan kreikkalais-roomalaisesta antiikista nykypäiviin
- länsimaisen historiallisen ajattelun muotoutumiseen antiikista uusimpiin virtauksiin
- historiantutkimuksen työprosessiin (aiheen valinta, lähteiden ja tutkimiskirjallisuuden käyttö, lähdekritiikki, tutkimustyön vaiheet).
- Lisäksi kurssin aikana tutustutaan elektronisiin tietokantoihin ja niiden käyttöön.
- Ensimmäisellä luentokerralla n. 1 t historian opintoihin orientointia (mm. tietoa historiasta oppiaineena ja opiskelukäytännöistä)

Luentojakson alussa sovitaan lopputehtävän aiheesta (aihe-ehdotukset nähtävillä heti kurssin Moodle-sivun auettua). Työ koostuu aiheluonnoksesta, tiivistelmästä ja loppuesseestä. Kaikissa työn vaiheissa tehtävän etenemistä kommentoidaan Moodlessa.

Kurssin aikana laaditaan lisäksi lyhyt kriittinen referaatti yhdestä annetusta tieteellisestä artikkelista.

Loppuessee ja referaatti palautetaan Moodleen viimeistään su 8.12.2019 tai su 5.1.2020 (voit valita itsellesi sopivamman palautuspäivän).

Pienryhmäopetus (22.10.–19.11.2019):
Pienryhmä 1.
ti 22.10.-19.11.19 klo 16.30-18.00, Athena, sali 168
Pienryhmä 2.
ti 22.10.-19.11.19 klo 18.15-19.45, Athena, sali 168

Pienryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa 11.9.19 lähtien.

Opintojakso on osa historian koulutusohjelman opintoja.