Kuva: Pixabay - map-of-the-world

Kurssi johdattaa historiantutkimuksen käytäntöön ja historiaan.

Kurssin liittyvien kirjallisten tehtävien tavoitteena on johdattaa opiskelijat lukemaan kriittisesti lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta sekä tunnistamaan erilaisia historiantutkimuksessa käytettyjä lähdetyyppejä.

Luentojaksossa luodaan katsaus länsimaisen historian kronologiaan, tarkastellaan historiallisen ajattelun vaiheita kreikkalais-roomalaisesta antiikista nykypäiviin, perehdytään lähteiden ja tutkimuskirjallisuuden valintaan sekä tutustutaan digitaalisiin lähdemateriaaleihin.

Ryhmäosuudessa tehdään pieni mikrohistoriallinen tutkielma. Lisäksi ryhmätöiden kautta perehdytään globaalihistoriaan. Kurssiin sisältyy kaksi ekskursiota, toinen Kansalliskirjastoon ja toinen Helsingin Kaupunginarkistoon.

2.4.2020 Kesän jakso on peruttu. Jakson seuraava toteutus on syksyllä 2020.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 1.6.2020
16:30 - 19:00
To 4.6.2020
16:30 - 19:00
Ma 8.6.2020
16:30 - 19:00
Ke 10.6.2020
16:30 - 19:00
Ma 15.6.2020
16:30 - 19:00
Ke 17.6.2020
16:30 - 18:00
Ke 24.6.2020
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille (kiintiö: 20 opiskelupaikkaa). Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille historiasta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Opintojakson suoritettuasi osaat kertoa historiantutkimuksen luonteesta ja metodeista.

Opintojaksossa käsitellään historiantutkimuksen luonnetta, metodeja sekä sen käyttämiä lähdeaineistoja ja luodaan yleiskatsaus ajankohtaisiin tutkimussuuntauksiin.

Asteikolla 0-5.

Luennot 9h (3*3h) ja ryhmätyöskentely 12h (4*3h) sekä mikrohistoriallinen tehtävä, artikkelireferaatti ja kirjallinen lopputehtävä (essee)

Ryhmätyöskentely 12 t, johon sisältyy vierailukäynnit ja muut ryhmätyöskentelyn aikana tehtävät harjoitukset

Luentojakson alussa sovitaan lopputehtävän aiheesta (aihe-ehdotukset nähtävillä heti kurssin Moodle-sivun auettua). Työ koostuu aiheluonnoksesta, tiivistelmästä ja loppuesseestä. Kaikissa työn vaiheissa tehtävän etenemistä kommentoidaan Moodlessa.

Kurssin aikana laaditaan lisäksi lyhyt kriittinen referaatti yhdestä annetusta tieteellisestä artikkelista sekä mikrohistoriallinen tehtävä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ma 1.6.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssilla edellytetään läsnäoloa ja aktiivisuutta kokoontumisissa.

Luento-opetuksessa (1.6. ja 4.6. ja 8.6.) perehdytään

- Euroopan historian kronologiaan kreikkalais-roomalaisesta antiikista nykypäiviin
- länsimaisen historiallisen ajattelun muotoutumiseen antiikista uusimpiin virtauksiin
- historiantutkimuksen työprosessiin (aiheen valinta, lähteiden ja tutkimiskirjallisuuden käyttö, lähdekritiikki, tutkimustyön vaiheet).
- Lisäksi kurssin aikana tutustutaan elektronisiin tietokantoihin ja niiden käyttöön.

Loppuessee ja referaatti palautetaan Moodleen viimeistään XX tai XX (voit valita itsellesi sopivamman palautuspäivän).

Ryhmäopetus: 10.6. ja 15.6. ja 17.6. ja 24.6.

Jaksolle osallistuvien toivotaan vastaavan oppimisympäristössä olevaan lyhyeen vapaaehtoiseen kyselyyn. Anonymisoitujen vastausten avulla kehitetään jaksoa sekä tehdään tutkimusta.

Opintojakso on osa historian koulutusohjelman opintoja.