Kuva:Pixabay

tutustumiskurssi

Tervetuloa sukeltamaan 1500-, 1600- ja 1700-lukujen kiehtovaan historiaan.

Tätä aikakautta etenkin Euroopan historiassa kuvaillaan "uuden ajan aluksi" ja "varhaismoderniksi aikakaudeksi", jolloin ihminen, yhteiskunta, talous, kulttuuri ja maailmankuva alkavat ottaa ensiaskeleita kohti meidän aikamme maailmaa. Onko todella näin? Millaisia muutoksia "uuden ajan alku" toi tullessaan verrattuna keskiaikaan ja mitkä asiat taas eivät muuttuneet? Alkoiko todella uusi aikakausi, ja mikä on näiden vuosisatojen suhde omaan aikaamme?

Uuden ajan alku I -kurssilla tavoitteena on saada kokonaiskuva 1500-1700 -lukujen tärkeimmistä tapahtumista ja ilmiöistä -- löytöretkistä, renessanssista ja reformaatiosta tieteen vallankumoukseen, valistukseen ja Ranskan vallankumoukseen. Luennoilla pyritään yhtäältä luomaan ”yleiskatsauksia” aikakauden suuriin linjoihin, toisaalta syventymään tarkemmin keskeisimpiin kokonaisuuksiin.

Toisena tärkeänä tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten tätä aikakautta, uuden ajan ensimmäisiä vuosisatoja, on historiantutkimuksessa käsitelty ja mitä kysymyksiä historiantutkijat ovat halunneet nostaa esiin – ja miksi.
Verkkokurssilla luentojen sisältöä syvennetään luennoitsijan alustamilla keskusteluilla, joissa pohditaan "uuden ajan alkua" myös suhteessa omaan aikaamme - millaisen perinnön tämä aikakausi on meille jättänyt?

Mukaan voi tulla joustavasti 15.7.2020 asti

Oppimisympäristö

Opintojakso suoritetaan mooc-kurssina
Kirjautuminen avautuu 7.6.2020 ja jaksolle voi liittyä mukaan 15.7.2020 asti

Oppimisympäristö: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=318
Mikäli haluat tehdä tehtäviä, kirjaudu jaksolle kurssiavaimella HISK131_kesa20

Opintojakso on avoinna vierailijoille 7.6.2020 lähtien.

Kirjautuminen jaksolle: Helsingin yliopiston tai muulla HAKA-tunnuksella tai luo itsellesi tunnus mooc kursseja varten.

Ohjeita tunnuksen luomiseen sekä kirjautumiseen https://mooc.helsinki.fi/mod/page/view.php?id=5425

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksuton ( 0 euroa). Maksuton lukiolaisille. Lisätietoja.

Opintojakso on poikkeuksellisesti maksuton kaikille osallistujille.Tervetuloa mukaan!

MOOC-opintojaksolle voi osallistua ja tehdä osatehtäviä ilman maksua ja ilmoittautumista.

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän (2 op) Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi ja maksaa opintomaksu. Lukiolaisten ei tarvitse maksaa opintomaksua, mutta myös he ilmoittautuvat jaksolle.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, mutta myös he ilmoittautuvat jaksolle.

Ilmoittautumislinkki sekä ohjeet ovat jakson oppimisympäristössä.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii erityisen hyvin lukiolaisille (tutustumiskurssi). Se soveltuu myös muille aihepiiristä kiinnostuneille, jotka haluavat tutustua 1500-, 1600- ja 1700-lukujen kiehtovaan historiaan.

Kronologisesti edeltävä aikakausi HISK-120 Antiikki ja keskiaika -jakso tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uuden ajan alun historiasta. Osaat kuvata ja pohtia aikakausien ilmiöitä ja aatteita, ja sinulla on valmiudet edetä uusimman ajan peruskurssille sekä syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

Opintojaksossa perehdytään 1500-1700 lukujen historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä historiantutkimuksen tulkintoihin.

Kurssilla käytettävä oppimateriaali kurssin oppimisympäristössä (mooc).

Luennot suomeksi. Täydentävä 3 op kirjallinen työ perustuu myös englannninkieliseen materiaaliin.

2 op laajuinen tutustumisjakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Tutustumisjakso on laajennettavissa 5 op laajuiseksi täydentävällä esseellä.

Luentotallenteet Mooc-ympäristössä (18 h) + verkkokeskustelut ja tehtävä luentojen teemoista.

Opintojakson verkkotallenteiden aiheet:

Luentotallenteet ja verkkokeskustelut viikot 24-28 (8.6.-5.7.)

1.Johdanto luentosarjaa: Tavoitteet ja punainen lanka. Mitä tarkoitetaan "Uuden ajan alulla"? 1500-1700 -luvut historiantutkimuksessa.
2. Yleiskatsaus 1500-lukuun
3. Renessanssi & reformaatio+ verkkokeskustelu
4. Löytöretket, maailman laajeneminen
5. Yleiskatsaus 1600-lukuun+ verkkokeskustelu
6. Nk. tieteen vallankumous
7. Itsevaltiuden aika ja sen kyseenalaistaminen
8. Ihminen ja yhteiskunta varhaisella uudella ajalla+ verkkokeskustelu
9. Yleiskatsaus 1700-lukuun
10. Valistuksen aika+ verkkokeskustelu
11. Yhdysvaltojen synty
12. Ranskan vallankumous & aikakauden perintö+ verkkokeskustelu

Kokoava lopputehtävä luentotallenteista, palautetaan 5.7. tai 27.7.2020

Lopputehtävän pituus 2-3 sivua. Opintojen alusta lähtien on hyvä harjoitella viitteiden ja lähdeluettelon käyttöä. Lisäohjeita oppimisympäristössä.

Täydentäminen 5 op laajuiseksi edellyttää loppuesseen tekemistä (ohje oppimisympäristössä).

Osasuoritukset (keskustelut ja tehtävä) ovat voimassa vuoden 2020 toteutusten ajan.

Jaksolle osallistuvien toivotaan vastaavan oppimisympäristössä olevaan lyhyeen vapaaehtoiseen kyselyyn. Anonymisoitujen vastausten avulla kehitetään jaksoa sekä tehdään tutkimusta.

Opintojakso on osa historian koulutusohjelman opintoja.

Opintojakson voi halutessaan suorittaa samaan aikaan tai limittyen opintojakson Uuden ajan alku II (AYHISK-132) kanssa.