Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

tutustumiskurssi

Tervetuloa sukeltamaan 1500-, 1600- ja 1700-lukujen kiehtovaan historiaan.

Tätä aikakautta etenkin Euroopan historiassa kuvaillaan "uuden ajan aluksi" ja "varhaismoderniksi aikakaudeksi", jolloin ihminen, yhteiskunta, talous, kulttuuri ja maailmankuva alkavat ottaa ensiaskeleita kohti meidän aikamme maailmaa. Onko todella näin? Millaisia muutoksia "uuden ajan alku" toi tullessaan verrattuna keskiaikaan ja mitkä asiat taas eivät muuttuneet? Alkoiko todella uusi aikakausi, ja mikä on näiden vuosisatojen suhde omaan aikaamme?

Uuden ajan alku I -kurssilla tavoitteena on saada kokonaiskuva 1500-1700 -lukujen tärkeimmistä tapahtumista ja ilmiöistä -- löytöretkistä, renessanssista ja reformaatiosta tieteen vallankumoukseen, valistukseen ja Ranskan vallankumoukseen. Luennoilla pyritään yhtäältä luomaan ”yleiskatsauksia” aikakauden suuriin linjoihin, toisaalta syventymään tarkemmin keskeisimpiin kokonaisuuksiin.

Toisena tärkeänä tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten tätä aikakautta, uuden ajan ensimmäisiä vuosisatoja, on historiantutkimuksessa käsitelty ja mitä kysymyksiä historiantutkijat ovat halunneet nostaa esiin – ja miksi.

Verkkokurssilla luentojen sisältöä syvennetään luennoitsijan alustamilla keskusteluilla, joissa pohditaan "uuden ajan alkua" myös suhteessa omaan aikaamme - millaisen perinnön tämä aikakausi on meille jättänyt?

Oppimisympäristö

Linkki verkkoympäristöön MOOC, jossa kurssi suoritetaan: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=373

Hyvä huomioida: Verkkoympäristö MOOC avautuu 23.9. klo 9:00 ja sen jälkeen kurssille kirjautuminen on mahdollista.

Kirjautuminen jaksolle: Helsingin yliopiston tai muulla HAKA-tunnuksella (jos sinulla on tunnus ennestään olemassa*) TAI luo itsellesi tunnus MOOC-kursseja varten.
Ohjeita tunnuksen luomiseen sekä kirjautumiseen https://mooc.helsinki.fi/mod/page/view.php?id=5425

(*Tällä MOOC-kurssilla ei myönnetä tai tarvita Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, joten opiskelijoille ei myönnetä myöskään tietojärjestelmien käyttövaltuuksia.)

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso on poikkeuksellisesti maksuton kaikille osallistujille. Tervetuloa mukaan!

Maksuton (0 euroa). Lisätietoja.

MOOC-opintojaksolle voi osallistua ja tehdä osatehtäviä ilman ilmoittautumista.

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän (2 op) Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi.

Ilmoittautumislinkki sekä ohjeet ovat jakson oppimisympäristössä.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii erityisen hyvin lukiolaisille (tutustumiskurssi). Se soveltuu myös muille aihepiiristä kiinnostuneille, jotka haluavat tutustua 1500-, 1600- ja 1700-lukujen kiehtovaan historiaan.

Suositellaan kronologisesti edeltävä aikakausi HISK-120 Antiikki ja keskiaika -jakso tai vastaavat tiedot. Jaksoilla ei kerrata perustietoja tai -käsitteitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uuden ajan alun historiasta. Osaat kuvata ja pohtia aikakausien ilmiöitä ja aatteita, ja sinulla on valmiudet edetä uusimman ajan peruskurssille sekä syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

Opintojaksossa perehdytään 1500-1700 lukujen historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä historiantutkimuksen tulkintoihin.

Kurssilla käytettävä oppimateriaali kurssin oppimisympäristössä (mooc).

Luennot suomeksi. Täydentävä 3 op kirjallinen työ perustuu myös englannninkieliseen materiaaliin.

2 op laajuinen tutustumisjakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Tutustumisjakso on laajennettavissa 5 op laajuiseksi täydentävällä esseellä.

Luentotallenteet Mooc-ympäristössä (18 h) + verkkokeskustelut ja tehtävä luentojen teemoista.

Oppimisympäristö julkaistaan 5.10.2020.

Opintojakson verkkotallenteiden aiheet:

Luentotallenteet ja verkkokeskustelut 5.10.-9.11.2020

1.Johdanto luentosarjaa: Tavoitteet ja punainen lanka. Mitä tarkoitetaan "Uuden ajan alulla"? 1500-1700 -luvut historiantutkimuksessa.
2. Yleiskatsaus 1500-lukuun
3. Renessanssi & reformaatio+ verkkokeskustelu
4. Löytöretket, maailman laajeneminen
5. Yleiskatsaus 1600-lukuun+ verkkokeskustelu
6. Nk. tieteen vallankumous
7. Itsevaltiuden aika ja sen kyseenalaistaminen
8. Ihminen ja yhteiskunta varhaisella uudella ajalla+ verkkokeskustelu
9. Yleiskatsaus 1700-lukuun
10. Valistuksen aika+ verkkokeskustelu
11. Yhdysvaltojen synty
12. Ranskan vallankumous & aikakauden perintö+ verkkokeskustelu

Kokoava lopputehtävä luentotallenteista, palautetaan 9.11 tai 30.11.2020

Lopputehtävän pituus 2-3 sivua. Lisäohjeita oppimisympäristössä.

Täydentäminen 5 op laajuiseksi edellyttää loppuesseen tekemistä (ohje oppimisympäristössä).

Osasuoritukset (keskustelut ja tehtävä) ovat voimassa vuoden 2020 toteutusten ajan.

Jaksolle osallistuvien toivotaan vastaavan oppimisympäristössä olevaan lyhyeen vapaaehtoiseen kyselyyn. Anonymisoitujen vastausten avulla kehitetään jaksoa sekä tehdään tutkimusta.

Opintojakso on osa historian koulutusohjelman opintoja.

Opintojakson voi halutessaan suorittaa samaan aikaan tai limittyen opintojakson Uuden ajan alku II (AYHISK-132) kanssa.