Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Mooc kurssi historiasta

Tervetuloa kaikille avoimeen historian opintojen jaksolle.

Tervetuloa sukeltamaan 1500-, 1600- ja 1700-lukujen kiehtovaan historiaan. Tätä aikakautta etenkin Euroopan historiassa kuvaillaan "uuden ajan aluksi" ja "varhaismoderniksi aikakaudeksi", jolloin ihminen, yhteiskunta, talous, kulttuuri ja maailmankuva alkavat ottaa ensiaskeleita kohti meidän aikamme maailmaa.Onko todella näin? Millaisia muutoksia "uuden ajan alku" toi tullessaan verrattuna keskiaikaan ja mitkä asiat taas eivät muuttuneet? Alkoiko todella uusi aikakausi, ja mikä on näiden vuosisatojen suhde omaan aikaamme?

Uuden ajan alku I -kurssilla tavoitteena on saada kokonaiskuva 1500-1700 -lukujen tärkeimmistä tapahtumista ja ilmiöistä -- löytöretkistä, renessanssista ja reformaatiosta tieteen vallankumoukseen, valistukseen ja Ranskan vallankumoukseen. Luennoilla pyritään yhtäältä luomaan ”yleiskatsauksia” aikakauden suuriin linjoihin, toisaalta syventymään tarkemmin keskeisimpiin kokonaisuuksiin.

Toisena tärkeänä tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten tätä aikakautta, uuden ajan ensimmäisiä vuosisatoja, on historiantutkimuksessa käsitelty ja mitä kysymyksiä historiantutkijat ovat halunneet nostaa esiin – ja miksi.
Verkkokurssilla luentojen sisältöä syvennetään luennoitsijan alustamilla keskusteluilla, joissa pohditaan "uuden ajan alkua" myös suhteessa omaan aikaamme - millaisen perinnön tämä aikakausi on meille jättänyt?

Mukaan voi tulla joustavasti 25.2.2021 (5 op) tai 18.1.2021 (2 op) asti.

Jaksosta on myös 2 op laajuinen tutustumiskurssi, jossa suoritetaan vain alkuosa 5 op jaksosta.

Aikataulu

Muut tapahtumat

PäiväAikaOtsikkoPaikka

To 17.12.2020
17:15 - 18:00

Mooc oppimisympäristö

Linkki verkkoympäristöön MOOC, jossa kurssi suoritetaan: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=373

Hyvä huomioida: Verkkoympäristö MOOC avautuu 23.9. klo 9:00 ja sen jälkeen kurssille kirjautuminen on mahdollista.

Kirjautuminen jaksolle: Helsingin yliopiston tai muulla HAKA-tunnuksella (jos sinulla on tunnus ennestään olemassa*) TAI luo itsellesi tunnus MOOC-kursseja varten.

Ohjeita tunnuksen luomiseen sekä kirjautumiseen https://mooc.helsinki.fi/mod/page/view.php?id=5425
(*Tällä MOOC-kurssilla ei myönnetä tai tarvita Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, joten opiskelijoille ei myönnetä myöskään tietojärjestelmien käyttövaltuuksia.)

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa (2 op) / 75 euroa (5 op). Lisätietoja.

MOOC-opintojaksolle voi osallistua ja tehdä osatehtäviä ilman maksua ja ilmoittautumista.

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän (2 op tai 5 op), ilmoittaudu mukaan. Maksa ilmoittautumisen yhteydessä opintomaksu.

Ilmoittautumislinkki sekä ohjeet ovat jakson oppimisympäristössä.

Jaksolle ilmoittaudutaan oppimisympäristössä kun olet tehnyt tarvittavan määrän tehtäviä.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tämän jakson opiskelijoille ei myönnetä tietojärjestelmien käyttövaltuuksia.

Kuvaus

Jakso sopii kaikille historiasta kiinnostuneille opiskelijoille. Jaksolla tutustutaan 1500-, 1600- ja 1700-lukujen historiaan, aikakauteen jota voidaan kuvata termillä "uuden ajan alku". Millaisia muutoksia "uuden ajan alku" toi tullessaan verrattuna keskiaikaan ja mitkä asiat taas eivät muuttuneet?

Suositellaan kronologisesti edeltävä aikakausi HISK-120 Antiikki ja keskiaika -jakso tai vastaavat tiedot. Jaksoilla ei kerrata perustietoja tai -käsitteitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uuden ajan alun historiasta. Osaat kuvata ja pohtia aikakausien ilmiöitä ja aatteita, ja sinulla on valmiudet edetä uusimman ajan peruskurssille sekä syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

Opintojaksossa perehdytään 1500-1700 lukujen historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä historiantutkimuksen tulkintoihin.

Kurssilla käytettävä oppimateriaali kurssin oppimisympäristössä Mooc -alueella.

Luennot suomeksi. Kirjallinen työ perustuu myös englannninkieliseen materiaaliin.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan kuulustelusta sekä kirjallisuusesseestä tai luentopäiväkirjasta suoriutumisen avulla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Luentotallenteet Mooc-ympäristössä (18 h) + verkkokeskustelut ja tehtävä luentojen teemoista + loppuessee.

Opintojaksojen Uuden ajan alku I ja II yhteinen aloitusluento verkossa to 17.12. klo 17:15-18:00 (aloitusluennon pitää Sari Polvinen.) Kokoontumisessa esitellään alkavaa opintojaksoa ja sen sisällöllisiä yhteyksiä tammikuussa alkavaan Uuden ajan alku II 5 op -opintojaksoon. Aloitusluento tallennetaan.

Aloitustapaaminen välitetään verkossa, tarvitset sen kuunteluun joko kaiuttimen tai kuulokkeet. Saat opettajaan yhteyden chatin kautta.

Oppimisympäristö aukeaa 18.12.2020.

Opintojakson verkkotallenteiden aiheet:

Luentotallenteet ja verkkokeskustelut 18.12.2020-7.2.2021

1.Johdanto luentosarjaa: Tavoitteet ja punainen lanka. Mitä tarkoitetaan "Uuden ajan alulla"? 1500-1700 -luvut historiantutkimuksessa.
2. Yleiskatsaus 1500-lukuun
3. Renessanssi & reformaatio+ verkkokeskustelu
4. Löytöretket, maailman laajeneminen
5. Yleiskatsaus 1600-lukuun+ verkkokeskustelu
6. Nk. tieteen vallankumous
7. Itsevaltiuden aika ja sen kyseenalaistaminen
8. Ihminen ja yhteiskunta varhaisella uudella ajalla+ verkkokeskustelu
9. Yleiskatsaus 1700-lukuun
10. Valistuksen aika+ verkkokeskustelu
11. Yhdysvaltojen synty
12. Ranskan vallankumous & aikakauden perintö+ verkkokeskustelu

Kokoava lopputehtävä luentotallenteista, palautetaan 7.2. tai 21.2.2021

Essee palautetaan 21.2. tai 7.3.2021

Lopputehtävän pituus 2-3 sivua ja esseen 6-8 sivua. Opintojen alusta lähtien on hyvä harjoitella viitteiden ja lähdeluettelon käyttöä. Siksi ne ovat käytössä molemmissa kirjallisissa töissä. Lisäohjeita oppimisympäristössä.

Osasuoritukset (verkkokeskustelut/kokoava lopputehtävä (2op)) ovat voimassa vuoden 2021 ajan.

Opintojakso on osa historian koulutusohjelman opintoja.

Opintojakson voi halutessaan suorittaa samaan aikaan tai limittyen opintojakson Uuden ajan alku II (AYHISK-132) kanssa.