Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tarkista opetusaika ja -paikka https://courses.helsinki.fi/fi/HISK-213/129850433

Opetus on yhteisopetusta ja siten päiväaikaan.

Muutoksia opetusjärjestelyissä (tieto päivitetty 16.3.20)

Opintojakson opetus siirtyy etäluennoiksi.

Luennot pidetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Ilmoittautuneet opiskelijat ovat saaneet asiasta viestiä.

Pahoittelemme muutoksesta aiheutuvaa harmia.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

Avoimen yliopiston opetuksessa jakso on avoinna kaikille teemasta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä ymmärrys maailmanhistoriasta ja sen rakenteista.

Opintojaksossa perehdytään maailmanhistoriaan ensisijaisesti makrohistoriallisesta perspektiivistä, jossa globaalia historiaa tarkastellaan rakenteellisesti ja vertailevasti. Opintojaksoon kuuluu myös Euroopan kolonialistisen ja imperialistisen perinnön ja niiden seurausten ymmärtäminen.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Opintojako on Avoimessa yliopistossa suoritettavissa vain luentojaksona.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • McNeill, John Robert & McNeill, William Hardy: The Human Web. A Bird's-eye View of World History (2003) / Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan (2005) / Mänskliga nätverk. Världshistorien i ett nytt perspektiv (2006)
 • sekä kaksi seuraavista
  • Chase-Dunn, Christopher & Hall, Thomas D.: Rise and Demise. Comparing World Systems
  • Curtin, Philip D.: The World and the West: The European Challenge and the Overseas Response in the Age of Empire
  • Harari, Yuval Noah: Sapiens. Ihmisen lyhyt historia
  • Hobson, John M.: The Eastern Origins of Western Civilization (2004) / Västerlandets österländska ursprung (2007)
  • Livi Bacci, Massimo: A Concise History of World Populations (3rd ed 2001)
  • Müller, Leos & Rydén, Göran & Weiss, Holger: Global historia från periferin. Norden 1600–1850 (2010).
  • Münkler, Herfrid: Imperier. Världsherraväldets logik. Rrån Romarriket till Förenta staterna (2006) / Empires. The logic of world domination from ancient Rome to the United States 2007)
  • Osterhammel, Jürgen & Petersson, Niels P.: Globalization. A short history (2005)
  • Pomeranz, Kenneth.: The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy (2000)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Luennot (13x2h) ja kirjallinen työ.

Luennot toteutetaan etäopetuksena 17.3. lähtien. Ohjeet opintojakson Moodle ympäristössä.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Opintojakson tiedot https://courses.helsinki.fi/fi/HISK-213/129850433

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.