Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 22.5.2019
16:30 - 19:00
Ma 27.5.2019
16:30 - 19:00
Ti 28.5.2019
16:30 - 19:00
Ti 4.6.2019
16:30 - 19:00
Ke 5.6.2019
16:30 - 19:00
Ti 11.6.2019
16:30 - 19:00
Ke 12.6.2019
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on tarkoitettu kaikille aihealueesta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot aate- ja tieteenhistorian luonteesta ja osaat hahmottaa aate- ja oppijärjestelmien kehityksen päälinjoja. Lisäksi sinulla on valmius arvioida eri väitteiden asemaa menneissä aate- ja tieteenhistoriallisissa keskusteluissa.

1900-lukua oli vuosisatana, jolloin ihmiset pyrkivät edistämään omia ja toisten elinolojaan konkreettisten muutosten lisäksi myös erilaisilla ajatusrakennelmilla. Kurssi käsittelee 1900-luvun historiaa Euroopassa tarkastelemalla niin aate- ja oppihistorian kuin tieteellisen ajattelunkin ilmiöitä. Kurssi esittelee aikakauden keskeisimmät aate- ja oppirakennelmat yleisesti ja alueellisesti niitä toisiinsa vertaillen. Ilmiöt kytketään opetuksessa tapahtumahistoriaan, jolloin aatteelliset ilmiöt kytkeytyvät ihmisten ja yhteisöjen toimintaan. Näin kurssilla problematisoidaan yhteiskunnallisten ja poliittisten mullistusten osatekijöitä, ja siten aate- ja oppihistorialliset ilmiöt saavat merkityksensä laajemmassa kontekstissa.

Kurssin opetus lähtee liikkeelle 1800-luvun perinnöstä (nationalismi, sosialismi ja liberalismi). Tämän jälkeen käsitellään temaattisesti ja kronologisesti edeten 1900-luvun keskeisiä ilmiöitä (mm. demokratia, fasismi, kapitalismin teoreetikot, uusliberalismi, kristillinen demokratia, tieteenfilosofiset muutokset maailmankuvassa, uusvasemmistolaisuus, oppihistorialliset mullistukset, Eurooppa-aate, islamismi)

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aikana.

Asteikolla 0-5, essee (50%) ja 2 miniesseetä (á 25%).

Luennot 21 t + aineistotehtäviä (2 miniesseetä kurssin aihepiiristä) + lopputehtävä essee

Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan kurssin aikana.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 22.5.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa historian koulutusohjelman opintoja.