Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Monitieteinen luentokurssi keskiajan käsittämisestä myöhemmillä vuosisadoilla sekä keskiajan ilmiöiden pitkästä vaikutuksesta. Kurssilla syvennyt asiantuntijaluentojen kautta keskiajan tutkimuksen laajoihin näkökulmiin, keskiajan hahmottamiseen ja syntyneisiin mielikuviin sitä seuranneina aikoina sekä keskiajan innoitukseen nykypäivän populäärikulttuurissa.

Luentojen teemoina esimerkiksi keskiaika mediassa, käsityksiä pimeästä keskiajasta, keskiaikaiset aseet, keskiaikaisten esineiden kokoelmia sekä populäärikulttuurin käsityksiä keskiajasta. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivuilla kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Kuvaus

Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on tarkoitettu kaikille aihealueesta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot aate- ja tieteenhistorian luonteesta ja osaat hahmottaa aate- ja oppijärjestelmien kehityksen päälinjoja. Lisäksi sinulla on valmius arvioida eri väitteiden asemaa menneissä aate- ja tieteenhistoriallisissa keskusteluissa.

Monitieteinen luentokurssi keskiajan käsittämisestä myöhemmillä vuosisadoilla sekä keskiajan ilmiöiden pitkästä vaikutuksesta.

Kurssilla syvennytään asiantuntijaluentojen kautta keskiajan tutkimuksen laajoihin näkökulmiin, keskiajan hahmottamiseen ja syntyneisiin mielikuviin sitä seuranneina aikoina sekä keskiajan innoitukseen nykypäivän populäärikulttuurissa.

Kurssilla on 7 asiantuntijaluentoa (7*3). Luennoitsijat ovat eri tutkimusalojen edustajia. Kurssin tavoitteena on innostaa ja herättää keskustelua, ohjata kriittiseen ajatteluun ja laajentaa näkökulmia.

Ilmoitetaan opetuksen aikana.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Kurssi on monitieteinen. Kurssilla on seuraavat vastaavuudet/korvaavuudet:

  • AYKUKA-TA217 (taidehistoria)
  • AYKESK-525 (keskiajan tutkimus)
  • AYKUMA-AR311 (arkeologia)
  • AYHISK-221 (historian kandiohjelma)

Lisäksi kurssin voi suorittaa:

  • AYKUMA-MU512 (museologia - museologiaan korvaavuuden haluavat tekevät museoaiheisen tehtävän/painottavat luentopäiväkirjassaan museologiaa. Sovittava vastuuopettajan kanssa opintojakson alkaessa)
  • AYHISK-231 Historiankirjoitus ja historiakulttuuri 5 op (vain historian kandiohjelman opiskelijoille tarjottava korvaavuus)