Kuva:Pixabay

HUOM!
Opintojakso muuttuu verkkokurssiksi. Tieto päivittyy ohjelmaan alkukesän aikana.

Kurssin tavoitteena on käydä läpi kylmän sodan päättymisen jälkeistä maailman kehitystä ja pohtia sen syitä ja merkityksiä. Elämmekö 2000-luvun alussa jonkinlaista murroskautta ja mistä se koostuu?
Kurssilla pohditaan historiantutkimuksen keinoin globalisaation ja sen vastavoimien vaikutuksia politiikan, talouden, aatteiden, sekä yhteiskuntien ja sosiaalisten suhteiden tasoilla.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

lmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on historian kandiohjelman opintoja, mutta sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja.

Tarvittaessa opiskelijat voivat kerrata omatoimisesti aihepiirin perustietoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen temaattisesta osasta suorittaa kaksi vapaavalintaista opintojaksoa.

Kurssin tavoitteena on käydä läpi kylmän sodan päättymisen jälkeistä maailman kehitystä ja pohtia sen syitä ja merkityksiä. Elämmekö 2000-luvun alussa jonkinlaista murroskautta ja mistä se koostuu? Kurssilla pohditaan historiantutkimuksen keinoin globalisaation ja sen vastavoimien vaikutuksia politiikan, talouden, aatteiden, sekä yhteiskuntien ja sosiaalisten suhteiden tasoilla.

Det rekommenderas att studieavsnittet genomförs under det andra eller tredje studieåret.

Studieavsnittet ordnas varje år som föreläsningsundervisning.

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, sekä kirjoittamalla 5-10 sivuinen vapaamuotoinen essee luentosarjan teemasta. Esseen aiheena on luentojen antama kuva viimeisimpien vuosikymmenien globaalista kehityksestä ja sen mahdollisista seurauksista. Miten tähän on tultu ja voiko kehityksestä päätellä jotain siitä miten tästä edetään tulevaisuudessa? Mitkä tekijät ovat keskeisimmin vaikuttaneet maailman kehitykseen viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana? Keskeisenä vastattavana kysymyksenä on kurssin otsikko itse. Voimmeko puhua maailmanlaajuisesta kriisistä, ja jos voimme, millaisesta kriisistä?

Tavoitteena ei ole kirjoittaa perinteistä luentopäiväkirjaa, jossa käydään läpi luennoittain niillä esitetyt asiat. Sen sijaan esseen tulee olla yhtenäinen analyysi luentosarjan pääteemoista. Kaikesta ei tarvitse kirjoittaa, vaan voi keskittyä niihin aiheisiin, jotka tuntuivat oleellisimmilta. Mitä ajatuksia ne herättivät? Miten ja mistä näkökulmasta käsin luentosarja oli rakennettu? Löytyykö aiheen käsittelystä jotain kritisoitavaa? Oliko jotain jäänyt pois, tai käsiteltiinkin jotain väärällä tavalla tai liiaksi painotettuna?

Luentojen teemat

  • Kylmän sodan perintö
  • Money talks
  • Sivilisaation nimeen
  • Sodan uudet kasvot
  • Suuri romahdus
  • Rapautuvat kansakunnat
  • Mustia pilviä taivaanrannalla

Ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa

Asteikolla 0-5.

Luentotallenteet ja pienet tehtävät niihin liittyen sekä kirjallinen työ (essee) (5-10 sivua).

Esseen vaihtoehtoiset palautuspäivät ovat 18.9.2020 ja 16.10.2020 klo 23:55

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakso alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

För studieavsnittet ansvarar professor Heikki Mikkeli (på finska) och universitetslektor Henrika Tandefelt (på svenska).

Opintojakso korvaa 5 op:

Historian kandiohjelman kohttiin:

  • HISK-222 Kansat ja kansainvälisyys
  • HISK-224 Luonto ja ympäristö
  • HISK-225 Talous ja valta

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma: