modernin kiinan historia

Verkkokurssin aikana tutustut Kiinan poliittiseen ja kulttuuriseen historiaan, maan modernin historian ilmiöihin ja tapahtumiin.

Ajallisesti kurssi käsittelee maan historiaa Qing-dynastian ajasta aina 2000-luvulle. Esille tulevat Kiinan kehitystä viime vuosisadoila muokanneet vallankumoukset ja protestiliikkeet, niiden johtajat ja seuraajat. Samalla käydään läpi nationalismin kehittymistä, joka johti uuden valtiomuodon syntymiseen v. 1949.

Verkkokurssilla tarkastellaan myös naisten asemaa Kiinan historiassa ja heidän toimintaansa yhteiskunnassa ja työelämässä. Länsimaalaisten kolonialistinen politiikka Kiinassa ja sen vaikutus maan sisä- ja ulkopolitiikkaan ja kulttuuriin on yksi kurssin tärkeistä teemoista.

Ilmoittautuminen ja jakson lisätiedot Aasian tutkimuksen opinto-ohjelmassa

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautuminen ja jakson lisätiedot Aasian tutkimuksen opinto-ohjelmassa

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Verkkokurssi sopii Aasian tutkimuksen, historian ja yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoille, harrastajille sekä kaikille Aasian tutkimuksesta ja verkkokurssin aiheesta kiinnostuneille.

Verkkokurssi sopii myös lukiolaisille; ei edellytetä ennakkotietoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Tarvittaessa opiskelijat voivat kerrata omatoimisesti aihepiirin perustietoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen temaattisesta osasta suorittaa kaksi vapaavalintaista opintojaksoa.

Verkkokurssin aikana tutustut Kiinan poliittiseen ja kulttuuriseen historiaan sekä maan modernin historian ilmiöihin ja tapahtumiin. Sen lisäksi opit näkemään yhteyksiä nyky-kiinalaisen yhteiskunnan ja historian tapahtumien välillä.

Verkkokurssilla analysoidaan Kiinan monimuotoista poliittista historiaa unohtamatta kulttuurien ja uskontojen vaikutusta historian kulkuun. Ajallisesti kurssi käsittelee maan historiaa Qing-dynastian ajasta aina 2000-luvulle. Esille tulevat Kiinan kehitystä viime vuosisadoila muokanneet vallankumoukset ja protestiliikkeet, niiden johtajat ja seuraajat. Samalla käydään läpi nationalismin kehittymistä, joka johti uuden valtiomuodon syntymiseen v. 1949.

Kurssilla tarkastellaan myös naisten asemaa Kiinan historiassa ja heidän toimintaansa yhteiskunnassa ja työelämässä. Länsimaalaisten kolonialistinen politiikka Kiinassa ja sen vaikutus maan sisä- ja ulkopolitiikkaan ja kulttuuriin on yksi kurssin tärkeistä teemoista.

Tarkempi ohjeistus Moodlessa.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkotyöskentely sisältäen mm. luentovideot sekä erilaisia tehtäviä.

Moodle: Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Avain näkyy viimeistään ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.