Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojaksoon kuuluu viisi luentoa sekä vapaaehtoinen ekskursio Varsinais-Suomeen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot jakson Arkelologian opintojen ohjelmassa: https://courses.helsinki.fi/fi/aykuma-ar311/123931901

Ilmoittaudu

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot sosiaalihistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä. Lisääksi ymmärrät länsimaisen sosiaali- ja yhteisöhistorian päälinjat ja niiden merkityksen yksilön aseman muutokselle.

Opintojaksolla tutustutaan asiantuntijaluentojen avulla eräisiin Suomen keskiajan ilmiöihin. Luentojen teema on Varsinais-Suomen tapauskuvauksissa. Luentojen näkökulmat vaihtelevat taidehistorian, historian, arkeologian sekä kirkkohistorian näkökulmiin. Painopisteenä ovat kartanot, kartanoläänit ja aikajakso keskiajalta uuden ajan alkupuolelle.

Opintojaksoon kuuluu viisi luentoa sekä vapaaehtoinen ekskursio. Jakso suoritetaan osallistumalla luennoille (80% läsnäolo) sekä kirjottamalla essee. Esseen aihe valitaan sen mukaisesti mihin oppiaineeseen jakson suorittaa, esseiden aiheet sovitaan luennon aikana (tarjolla myös valmiita aiheita).

Luennot klo 16:30-19:00 (3h)

  • ma 27.8. "Moisioiden ja kartanoläänien problematiikkaa" (dos. Georg Haggrén)
  • ti 4.9. "Kirkkojen maailma keskiaikaisessa "Pohja-Suomessa" (prof. Markus Hiekkanen)
  • ma 10.9. "Avioliittojen yhdistämät, valtataistelun erottamat: Uuden ajan alun aatelisia mahtisukuja" (prof. Anu Lahtinen)
  • ma 17.9. "Rälssin asumakartanoista aatelin kartanolinnoihin" (dos. Georg Haggrén)
  • ma 24.9. "Piispainstuimesta pitäjänkirkkoon: Monetarisoituminen ja rahankäyttö keskiajalla"(tohtorikoulutettava Frida Ehrnsten)

Ekskursio ti 18.9.klo 8:00-19:00

Ilmoitetaan opetuksen tiedoissa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.