Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Antiikin ja keskiajan naisia

Kurssilla tarkastellaan naisen asemaa ja toimijuutta avioliiton kautta, mutta myös antiikin ja keskiajan uskonnollisessa elämässä.

Luennoilla käsitellään naisen asemaa ja toimijuutta klassisen kauden Kreikassa, hellenistisessä Egyptissä, tasavallan ja keisarikauden Roomassa, myöhäisantiikin kristillistyvässä maailmassa sekä keskiajalla.

Ajallisesti kurssi kattaa klassisen kauden Kreikasta n. 500 eaa. läntisen Euroopan 1400-luvulle/pohjoisen Euroopan 1500-luvun alkuun.

Kurssilla pohditaan myös naisten taloudellista toimintaa perheessä ja perheen ulkopuolella. Teemoja lähestytään antiikin ja keskiajan lähteiden tarjoamien esimerkkien ja naisten elämäntarinoiden kautta.

Kurssin tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelijalla on tietoa naisten mahdollisuuksista ja elämänpiireistä pitkällä aikavälillä antiikin ja keskiajan aikana. Tavoitteena on myös, että opiskelijoille tulee käsitys aikakauden lähteistä sekä että he osaavat tulkita ja analysoida joitakin lähteitä.

Jakso toteutetaan luentotallenteina ja tehtävinä. Jaksolle voi tulla mukaan 17.5. asti.

Ilmoittautuminen ja jakson lisätiedot Keskiajan tutkimuksen opinto-ohjelmassa

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksuton (0 euroa). Lisätietoja.

Opintojakso on poikkeuksellisesti maksuton kaikille osallistujille.Tervetuloa mukaan!

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Ilmoittautuminen tälle jaksolle Keskiajan tutkimuksen opinto-ohjelmasta

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on monioppiaineinen katsaus teemaan. Se soveltuu hyvin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot sosiaalihistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä. Lisääksi ymmärrät länsimaisen sosiaali- ja yhteisöhistorian päälinjat ja niiden merkityksen yksilön aseman muutokselle.

Luennoilla käsitellään naisen asemaa ja toimijuutta klassisen kauden Kreikassa, hellenistisessä Egyptissä, tasavallan ja keisarikauden Roomassa, myöhäisantiikin kristillistyvässä maailmassa sekä keskiajalla. Ajallisesti kurssi kattaa klassisen kauden Kreikasta n. 500 eaa. läntisen Euroopan 1400-luvulle/pohjoisen Euroopan 1500-luvun alkuun.

Kurssilla tarkastellaan naisen asemaa ja toimijuutta ennen kaikkea avioliiton kautta, mutta myös antiikin ja keskiajan uskonnollisessa elämässä. Kurssilla pohditaan myös naisten taloudellista toimintaa perheessä ja perheen ulkopuolella. Teemoja lähestytään antiikin ja keskiajan lähteiden tarjoamien esimerkkien ja naisten elämäntarinoiden kautta.

Kurssin tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelijalla on tietoa naisten mahdollisuuksista ja elämänpiireistä pitkällä aikavälillä antiikin ja keskiajan aikana. Tavoitteena on myös, että opiskelijoille tulee käsitys aikakauden lähteistä sekä että he osaavat tulkita ja analysoida joitakin lähteitä.

Oheiskirjallisuus

Sheila Dillon & Sharon Jones, A companion to women in the ancient world, 2012.
The Oxford handbook of women and gender in medieval Europe (toim. Bennett, Judith M. ja Karras, Ruth Mazo). 2013. (E-kirja).

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Luentotallenteet + harjoitustöitä+ kaksi esseetä (4-5 s.).

Opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa noudattaen esseiden palautusaikataulua. Mukaan voi tulla 17.5. asti

Harjoitustöiden ja esseen aiheet löytyvät Moodlesta, jonne ne myös palautetaan.

Arviointi on harjoitustehtävissä hyväksytty/hylätty, muu arviointi (0-5) perustuu esseeseen. Harjoitusten tarkoitus on johdattaa esseen kirjoittamiseen.

Antiikin esseen palautus 25.5. ja keskiajan esseen palautus 15.6. tai molempien esseiden palautus viimeistään 20.7.2020 klo 23:55

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojaksolla on 5 op korvaavuus seuraaviin opintoihin:

Historian kandiohjelma HISK-226 Yksilö ja yhteisö

Keskiajan tutkimus: KESK-525 Keskiajan historian erityiskursseja

Kulttuurien tutkimus, Antiikin tutkimus: KUKA-AN502 Klassinen ja hellenistinen Kreikka ja KUKA-AN503 Myöhäisantiikki