Kuva: Pixabay

Miten ihmisen elimistö toimii?
Miten keskeiset elintoiminnot vaikuttavat terveyden ylläpitoon?

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja nimetä nisäkkään, erityisesti ihmisen elimistön perusrakenteet
  • selittää anatomian ja fysiologian peruskäsitteet ja -ilmiöt
  • kuvata keskeiset elinjärjestelmät ja niiden toiminnan perusteet
  • selittää elimistön toimintojen ja niiden säätelyn pääpiirteet
  • yhdistää keskeisten elintoimintojen merkityksen terveyden ylläpitoon

Anatomian ja fysiologian peruskäsitteet, peruskudokset, elinjärjestelmät ja niiden toiminta, elimistön toiminnan hermostollinen ja endokrinologinen säätely, elimistön energia-aineenvaihdunnan perusteet, lisääntyminen ja elämänkaari.

  • Leppäluoto J, Rintamäki H, Vakkuri O ym. Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro 2019, saatavissa e-kirjana Helkasta

Syventävää kirjallisuutta:

Ravitsemustieteen, farmasian ja molekyylibiologian opiskelijoille:

  • Martini F, Nath JL, Bartholomew EF. Fundamentals of Anatomy & Physiology, San Francisco: Pearson Benjamin Cummings, 2012 tai Silverthorn UD. Human Physiology, an integrated approach, Pearson 2013 tai uudempi painos, saatavissa e-kirjana Helkasta

Kotieläintieteen opiskelijoille:  

  • Sjaastad OV, Hove K & Sand O. Physiology of domestic animals. Oslo: Scandinavian Veterinary Press; 2003; tai uudempi painos. 
    saatavissa kirjana Helkasta

Muu materiaali opettajan osoituksen mukaan.

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot, itseopiskelutehtävät, oppimistehtävät

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 18.1.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.