Miten suomalaiset syövät, ja miten se näkyy terveydessämme?
Verkkokurssi alkaa 17.3.2018.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 17.3.2018
10:00 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Suositellaan Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op, Ravitsemusfysiologia 5 op.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä ravitsemustieteen peruskäsitteitä
 • kuvata ja ymmärtää ravitsemustieteen ja ruoankäytön historiaa
 • selittää, miten tutkitaan ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä
 • kuvata ja arvioida yksilöiden ja yhteisöjen ruoankäyttöön vaikuttavia tekijöitä
 • kuvata ja arvioida suomalaisten ruoankäyttöä, ravinnonsaantia ja ravitsemushaasteita elämänvaiheittain
 1. Voutilainen E, Fogelholm M, Mutanen M. Ravitsemustaito. Helsinki: SanomaPro 2015, 9--54, 169-209,(e-kirja; kirja luettavissa yliopiston tunnuksilla)
 2. Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.). Ravitsemustiede. 4. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim 2012, Luku 2. Syömisen säätely, s. 19-24
  Luku 6. Energia-aineenvaihdunta, s. 76-87
  Luku 14. Suomalainen ravitsemus ja sen kehitys, s. 248-255
  Luku 16. Lapsuuden ja kasvuiän vaikutukset ravitsemukseen, s. 264-275
  Luku 17. Raskauden ja imetyksen aikainen ravitsemus, s. 276-280
  Luku 18. Ikääntyneiden ravitsemus, s. 281-293
  Luku 19. Sydän- ja verisuonitautien ehkäisy, s. 294-305
  Luku 20. Lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän ehkäisy, s. 306-309
  Luku 21. Syöpätautien ehkäisy, s. 310-313
  Luku 22. Ravitsemus ja luusto, s. 314-325
  Luku 23. Muistihäiriöiden ehkäisy, s. 326-331
  Luku 24. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy, s. 332-338
  Luku 46. Kasvisruokavaliot ja etniset ruokavaliot, s. 578-582, (e-kirja; kirja luettavissa yliopiston tunnuksilla)
 3. Langley-Evans S. Nutrition, health and disease - a lifespan approach. 2 nd edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2015, sivut 1-13; 20-28; 35-299, (e-kirja; kirja luettavissa yliopiston tunnuksilla)
 4. Terveyttä ruoasta. Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki,

Verkkoluennot 5 x 2 h, ryhmäoppimistehtävät ja siihen liittyvä verkkokeskustelu ja verkkotentti (monivalinnat ja esseekysymykset)

Lähitapaaminen (vapaaehtoinen) la 17.3.18 klo 10.00-13.45.

Verkkoluennot ti ja to 22.3., 27.3. 5.4., 10.4. ja to 12.4.18 klo 17.15-18.45

Verkkoluennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Verkkoluennon aikana tehdään tehtäviä ja keskustellaan chatissa. Luennot ovat myös kuunneltavisa tallenteina noin viikon ajan.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 14.3.18.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotenttipäivät
23.5.2018
13.8.2018
24.9.2018

Verkkotenttiä koskeva ohjeistus on Moodlessa.

Opintojakso on osa Elintraviketieteiden koulutusohjelman ravitsemustieteen suuntautumisopintoja.