Kuva: Pixabay

Miten ravitsemus on muuttunut ajan kuluessa?
Millainen ruokavalio on hyväksi terveydelle eri elämänvaiheissa?

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille ravitsemustieteestä kiinnostuneille.

Suositellaan Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op, Ravitsemusfysiologia 5 op.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä ravitsemustieteen peruskäsitteitä
 • kuvata ja ymmärtää ravitsemustieteen ja ruoankäytön historiaa
 • selittää, miten tutkitaan ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä
 • kuvata ja arvioida yksilöiden ja yhteisöjen ruoankäyttöön vaikuttavia tekijöitä
 • kuvata ja arvioida suomalaisten ruoankäyttöä, ravinnonsaantia ja ravitsemushaasteita elämänvaiheittain
 1. Voutilainen E, Fogelholm M, Mutanen M. Ravitsemustaito. Helsinki: SanomaPro 2015, 9--54, 169-209,(e-kirja; kirja luettavissa yliopiston tunnuksilla)
 2. Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.). Ravitsemustiede. 4. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim 2012, Luku 2. Syömisen säätely, s. 19-24
  Luku 6. Energia-aineenvaihdunta, s. 76-87
  Luku 14. Suomalainen ravitsemus ja sen kehitys, s. 248-255
  Luku 16. Lapsuuden ja kasvuiän vaikutukset ravitsemukseen, s. 264-275
  Luku 17. Raskauden ja imetyksen aikainen ravitsemus, s. 276-280
  Luku 18. Ikääntyneiden ravitsemus, s. 281-293
  Luku 19. Sydän- ja verisuonitautien ehkäisy, s. 294-305
  Luku 20. Lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän ehkäisy, s. 306-309
  Luku 21. Syöpätautien ehkäisy, s. 310-313
  Luku 22. Ravitsemus ja luusto, s. 314-325
  Luku 23. Muistihäiriöiden ehkäisy, s. 326-331
  Luku 24. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy, s. 332-338
  Luku 46. Kasvisruokavaliot ja etniset ruokavaliot, s. 578-582, (e-kirja; kirja luettavissa yliopiston tunnuksilla)
 3. Langley-Evans S. Nutrition, health and disease - a lifespan approach. 2 nd edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2015, sivut 1-13; 20-28; 35-299, (e-kirja; kirja luettavissa yliopiston tunnuksilla)
 4. Terveyttä ruoasta. Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki,

Asteikolla 0-5

Verkkoluennot, ryhmäoppimistehtävät ja siihen liittyvä verkkokeskustelu ja verkkotentti (monivalinnat ja esseekysymykset)

Tiedot tarkentuvat syksyn 2020 aikana.

Verkkoluennot: xxx

Ryhmätyö ja verkkokeskustelut: vk 14-21.

Tenttipäivät:
xx.xx klo 0.00-23.59 välisenä aikana (kesto 3 t)
xx.xx klo 0.00-23.59 välisenä aikana (kesto 3 t)
xx.xx klo 0.00-23.59 välisenä aikana (kesto 3 t)

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä.

Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Lisätietoa verkkotenteistä

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.4.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.