Kuva: Pixabay

Minkälainen merkitys eri ruoka-aineilla on ruokavaliossa?
Mitkä seikat ovat keskeisiä ruokavalion laatimisessa?

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille ravitsemustieteestä kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuasi:

  • osaat arvioida ruokavalioiden ja elintarvikkeiden ravintosisältöjä
  • osaat arvioida eri ruoka-aineiden merkitystä ruokavaliossa
  • tunnet ruokavalion laatimisen peruskysymykset
  • osaat suunnitella ruokavaliota eri väestöryhmien tarpeisiin
  • tunnet eri elämänvaiheiden erityiselintarvikkeita

1. Aro A, Mutanen M, Uusitupa M. (toim.). Ravitsemustiede. 4., uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2012. Löytyy e-kirjana:

Ravitsemustiede-kirjasta seuraavat luvut 13 ja 47:

  • Törrönen R, Mykkänen H. Vierasaineet ja lisäaineet. Kirjassa: Aro A, Mutanen M, Uusitupa M, toim. Ravitsemustiede. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2012, s. 221-233.
  • Mykkänen H, Kärenlampi S. Terveysvaikutteiset, muuntogeeniset ja uuselintarvikkeet. Kirjassa: Aro A, Mutanen M, Uusitupa M, toim. Ravitsemustiede. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2012, s. 583-588.

2. Gibney MJ, Lanham-New SA, Cassidy A, Vorster HH, eds. Introduction to human nutrition. 2nd ed. Chichester: Wiley-Blackwell 2009. Löytyy e-kirjana

Introduction to human nutrition -kirjasta luku 14:

  • Reilly A, Tlustos C, O'Connor J, O'Conner L. Food Safety: A Public Health Issue of Growning Importance. Kirjassa: Gibney MJ, Lanham-New SA, Cassidy A. et al. (eds.). Introduction to human nutrition. 2nd ed. Chichester: Wiley-Blackwell 2009, s. 324-349.

3. Valsta L, Kaartinen N, Tapanainen H, Männistö S, Sääksjärvi K. (toim.) Ravitsemus Suomessa - FinRavinto 2017 -tutkimus.THL Raportti 12/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018. Etenkin luvut 4-6, 8. Tietoa voi joutua etsimään myös muualta raportista, esim. liitetaulukoista.

4. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Helsinki: Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, s. 1-24, 32-43.

5. Voutilainen E, Fogelholm M Mutanen M. Ravitsemustaito. Helsinki: SanomaPro 2015, s. 16-54. Löytyy e-kirjana

Tentissä tehdään ravintolaskelmia Finelin ruokapäiväkirjatoiminnon avulla (www.fineli.fi).

Asteikolla 0 - 5

Verkkoluennot, oppimistehtävät ja verkkokotitentti

Verkkoluennot: to ja ti 21.1.-2.2.2021 klo 17.15-18.45, verkkoluennot tallennetaan kurssin ajaksi.

Ensimmäisen oppimistehtävän palautus 26.1. mennessä, kommentoinnit ja verkkokeskustelu vk 4-5.
Muiden oppimistehtävien palautus 16.2. mennessä.

Verkkotentit:
to 25.2. klo 9.00 - ma 1.3.2021 klo 9.00
to 26.5. klo 9.00 - ma 31.5.2021 klo 9.00
to 5.8. klo 9.00 - ma 9.8.2021 klo 9.00

Tenttiaika 3 vrk (72 tuntia).

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 11.1.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa ravitsemustieteen opintoja.