Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Työväen Akatemia

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille tieteellisestä kirjoittamisesta kiinnostuneille. Opintojakso on pakollinen kaikille Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät suorita tätä opintojaksoa. Opintojakso kuuluu viestinnän ja kieliosaamisen opintokokonaisuuteen (10 op). Opintojakson toteutuksesta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen konventiot. Hän tiedostaa tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja osaa tuottaa oman tieteenalansa konventioiden mukaista tieteellistä tekstiä. Opiskelija ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen vuorovaikutuksellisena ja moniäänisenä prosessina, jossa on erilaisia vaiheita ja toimijoita. Opiskelija harjaantuu tarkastelemaan omia ja toisten tekstejä objektiivisesti ja oppii antamaan ja vastaanottamaan perusteltua palautetta tekstin sisällöstä ja kielestä.

Kurssi koostuu luennoista tai niitä vastaavista etätapaamisista sekä yksilö- ja ryhmätöistä. Kurssin tarkat suoritustavat kerrotaan opintojakson alussa.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Opintojakson suorittaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, harjoitusten tekemistä sekä oman ja muiden tekstien työstämistä ja arvioimista.

20 t + tehtävät + essee

Tiedustelu tarkempi aikataulu oppilaitoksesta.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.