Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille tieteellisestä kirjoittamisesta kiinnostuneille. Opintojakso on pakollinen kaikille Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät suorita tätä opintojaksoa. Opintojakso kuuluu viestinnän ja kieliosaamisen opintokokonaisuuteen (10 op). Opintojakson toteutuksesta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen konventiot. Hän tiedostaa tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja osaa tuottaa oman tieteenalansa konventioiden mukaista tieteellistä tekstiä. Opiskelija ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen vuorovaikutuksellisena ja moniäänisenä prosessina, jossa on erilaisia vaiheita ja toimijoita. Opiskelija harjaantuu tarkastelemaan omia ja toisten tekstejä objektiivisesti ja oppii antamaan ja vastaanottamaan perusteltua palautetta tekstin sisällöstä ja kielestä.

Kurssi koostuu luennoista tai niitä vastaavista etätapaamisista sekä yksilö- ja ryhmätöistä. Kurssin tarkat suoritustavat kerrotaan opintojakson alussa.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Opintojakson suorittaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, harjoitusten tekemistä sekä oman ja muiden tekstien työstämistä ja arvioimista.

Kurssi koostuu luennoista tai niitä vastaavista etätapaamisista sekä yksilö- ja ryhmätöistä. Kurssin tarkat suoritustavat kerrotaan opintojakson alussa.

Luennot 20 t + tehtävät + essee

Tiistaisin 5.11. - 26.11. ja 10.12. klo 16.30-19.45

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ma 5.11.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.