Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

375 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun ja lukion johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin suuntaaville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat ja kk-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee olla maisterin tutkinto.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot tarjoavat valmiudet oman johtamisosaamisen kehittämiseen. Opintokokonaisuus avaa kasvatus- ja opetusalan johtamista eri näkökulmista (rakenteiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen, laaja pedagoginen johtaminen ja strateginen johtaminen). Perusopinnot suoritettuaan opiskelijat hahmottavat johtamisen taustalla olevia yhteiskunnallisia, juridisia, taloudellisia sekä toimintakulttuuriin liittyviä lähtökohtia sekä ovat kehittäneet valmiuksia toimia johtajina ja henkilöstön esimiehinä.

  • Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen, 5 op
  • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön hallinnollinen johtaminen ja lainsäädäntö, 5 op
  • Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla muodostuu seuraavista osioita, joista opiskelija valitsee toisen:
    • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen 5 op
    • Perusopetuksen ja lukion johtaminen 5 op
  • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri, 5 op
  • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen, 5 op

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen 5 op, syksy 2020

Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön hallinnollinen johtaminen ja lainsäädäntö 5 op, syksy 2020

Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla: Perusopetuksen ja lukion johtaminen 5 op, kevät 2021

Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri 5 op, kevät 2021

Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen 5 op, kevät 2021

Opintokokonaisuuden käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 11.9.

Syksyn 2020 opetus toteutetaan etäopetuksena verkossa. Verkko-osoite ilmoitetaan kunkin opintojakson yhteydessä.

Linkin ja kurssiavaimen opintokokonaisuuden Moodleen saat kirjautumalla jakson 3 opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.