Kuva: Pixabay

Mitä tarkoitetaan laajalla pedagogisella johtamisella?
Millaisia eri näkökulmia johtamisen kokonaisuuteen sisältyy?

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 23.8.2019
14:00 - 19:45
Pe 6.9.2019
15:00 - 19:45
La 7.9.2019
09:00 - 14:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Kuvaus

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

A. Koulutettava tunnistaa oppilaitoksen keskeiset rakenteet
B. Koulutettava ymmärtää rakenteellisen näkökulman osana johtamisen kokonaisuutta
C. Koulutettava kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia johtamistyylejä
D. Koulutettava ymmärtää HR-näkökulman osana johtamisen kokonaisuutta
E. Koulutettava osaa suhteuttaa pedagogisen johtamisen käyttöteoriansa kansainväliseen keskusteluun
F. Koulutettava osaa tunnistaa oppilaitoksen johtamiskulttuurin ja sen alakulttuurien piirteitä
G. Koulutettava ymmärtää, miten rakenteiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja koulutuksen substanssin johtaminen vaikuttavat johtamiskulttuurin muodostumiseen
H. Koulutettava ymmärtää, että laaja pedagoginen johtaminen muodostuu johtamisen kokonaisuudesta

 • Näkökulmia organisaatiotutkimukseen
 • Rakenteellinen näkökulma osana organisaatioteoriaa
 • HR-näkökulma osana organisaatioteoriaa
 • Management vs. leadership
 • Pedagogisen johtamisen teoreettinen katsaus suomalaisessa ja kv-viitekehyksessä
 • Ryhmäilmiöt organisaatiossa
 • Symbolis-tulkinnallinen näkökulma organisaatiokulttuuriin
 • Johtamiskulttuuri ja sen alakulttuurit oppilaitoksessa
 • Johtaminen kokonaisuutena ja laaja pedagoginen johtaminen
 • Moninaisuuden johtaminen
 • Halttunen, L. (2009) Päivähoitotyö ja johtajuus hajautetussa organisaatiossa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 375. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House, Finland.
 • Hasse, R. & Krücken, G. 2008: Systems Theory, Societal Contexts, and Organizational Heterogeneity. In: Royston Greenwood; Christine Oliver; Roy Suddaby and Kerstin Sahlin-Andersson (eds.) The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism. London, SAGE, p. 539-559.
 • Kyllönen, M. (2011). Tulevaisuuden koulu ja johtaminen. Skenaariot 2020-luvulla. Tampereen yliopisto. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66841/978-951-44-86302.pdf?sequence=1
 • Lahtero, T.J. & Risku, M. (2013). Symbolic Leadership Culture and Its Subcultures in One Unified Comprehensive School in Finland. In International Journal of Educational Management, Vol. 28, No. 5, pp. 560-577. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/IJEM-03-2013-0036 ISSN: 0951354X (Online)
 • Tapio Lahtero. (2011). Yhtenäiskoulun johtamiskulttuuri. Symbolis-tulkinnallinen näkökulma. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. http://docplayer.fi/2426551-Yhtenaiskoulunjohtamiskulttuuri.html
 • Mäkelä, A. (2007). Mitä rehtorit todella tekevät, etnografinen tapaustutkimus johtamisesta ja rehtorin tehtävistä peruskoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Niemi, H., Toom, A. & Arto Kallioniemi, A. (Eds.) 2016. Miracle of Education. The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools. Second revised edition. SensePublishers.
 • Parpala, P. (2013). Osaamisen ja koulun johtaminen. – Teknologian ja uusien toimintamallien juurruttaminen koulun arkeen ja oppimisen johtaminen. Uusi oppiminen. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013. Helsinki. https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_8+2013.pdf
 • Sergiovanni, T. J. (1998): Leadership as pedagogy, capital development and school effectiveness, International Journal of Leadership in Education, 1(1), 37-46. http://dx.doi.org/10.1080/1360312980010104
 • Taipale, A. & al. (toim.) (2006). Kuorma kasvaa - voiko johtajuutta jakaa? Kokemuksia Oppilaitosjohtamisen hyvistä käytänteistä.
 • Webb, R. 2005. Leading teaching and learning in primary school: from ´educative leadership´ to ´pedagogical leadership´. Educational Management Administration & Leadership 33 (1), 69–91.

Asteikolla 0 - 5

Kontaktiopetus 16 t, oppimistehtävät ja kirjallisuus.

Läsnäolovaatimus 80 %, poissaoloista ja mahdollisista korvaavista tehtävistä sovittava jakson vastuuopettaja Tapio Lahteron kanssa.

Opintokokonaisuuden käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 23.8.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla jakson 3 opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle): varhaiskasvatus tai perusopetus Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.