Kuva: Pixabay

Millaisia ulottuvuuksia pedagogisella johtajuudella on?
Millaista on eettinen ja moninaisuuden johtaminen?

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Kuvaus

Opintojakso sopii varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun ja lukion johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin suuntaaville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat ja kk-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee olla maisterin tutkinto.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa kasvatus- ja opetusalan organisaation keskeiset rakenteet
 • ymmärtää pedagogisen johtajuuden eri ulottuvuuksia
 • ymmärtää johtamisen ja organisaatiokulttuurin välisen yhteyden
 • tunnistaa johtamiseen liittyviä eettisiä ulottuvuuksia
 • ymmärtää moninaisuuden johtamisen merkityksen organisaatiossa
 • Pedagogisen johtamisen teoreettinen katsaus suomalaisessa ja kansainvälisessä viitekehyksessä
 • Näkökulmia kasvatus- ja opetusalan organisaation johtamiseen
 • Management vs. leadership
 • Moninaisuuden johtaminen
 • Eettinen johtaminen

Pakollinen kirjallisuus:

Suositeltava kirjallisuus:

 • Halttunen, L. (2009) Päivähoitotyö ja johtajuus hajautetussa organisaatiossa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 375. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House, Finland.
 • Kyllönen, M. (2011). Tulevaisuuden koulu ja johtaminen. Skenaariot 2020-luvulla. Tampereen yliopisto. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66841/978-951-44-8630-2.pdf...

Asteikolla 0 - 5

Verkko-opetus 18 t, oppimistehtävät ja kirjallisuus. Verkko-opetuksen osoite ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusajat:

11.9. klo 14-20 (alussa orientaatio + koulutusasiantuntijan Moodle-esittely)

12.9. klo 9-14

14.9. klo 15-20

Läsnäolovaatimus 80 %, poissaoloista ja mahdollisista korvaavista tehtävistä sovittava jakson vastuuopettaja Tapio Lahteron kanssa.

Opintokokonaisuuden käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 11.9.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla jakson 3 opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle): varhaiskasvatus tai perusopetus Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja 25 op.