Kuva: Pixabay

Millaista opetushallinnollista tuntemusta tarvitaan rehtorin työssä?

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 25.10.2019
15:00 - 19:30
Pe 8.11.2019
15:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Kuvaus

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

Hallinnolliset tiedot ja taidot, joita perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998), ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998), vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tuntee varhaiskasvatuslain (540/2018) ja varhaiskasvatusta koskevat säädökset.

  • Oppilaitos ja varhaiskasvatusyksikkö julkishallinnollisena yksikkönä
  • Yleis- ja kunnallishallinnon perusteet
  • Henkilöstö- ja talousjohtaminen
  • Opetusalan substanssin johtaminen

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty

Kontaktiopetus 10 t, oppimistehtävät, verkkokeskustelut ja verkkotentti.

Läsnäolovaatimus 80 %, poissaoloista ja mahdollisista korvaavista tehtävistä sovittava jakson vastuuopettaja Olli Korhosen kanssa.

Opintokokonaisuuden käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 23.8.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintokokonaisuuden Moodleen saat kirjautumalla jakson 3 opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle): varhaiskasvatus tai perusopetus Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.