Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Kuvaus

Opintojakso sopii varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun ja lukion johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin suuntaaville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat ja kk-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee olla maisterin tutkinto.

Hallinnolliset tiedot ja taidot, joita perusopetuslaissa (628/1998) ja lukiolaissa (629/1998) tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tuntee varhaiskasvatuslain (540/2018) ja varhaiskasvatusta koskevat säädökset.

  • Oppilaitos ja varhaiskasvatusyksikkö julkishallinnollisena yksikkönä
  • Yleis- ja kunnallishallinnon perusteet
  • Henkilöstö- ja talousjohtaminen
  • Opetus- ja kasvatusalan substanssin johtaminen

Pakollinen kirjallisuus:

  • Opetushallinnon tutkinnon perusteisiin liittyvä lukemisto soveltuvin osin
  • Varhaiskasvatuslaki (540/2018)
  • Varhaiskasvatusta koskevat säädökset

Asteikolla 0-5.

Verkko-opetus 10 t (Zoom), oppimistehtävät, verkkokeskustelut ja verkkotentti.

Opetuskerrat:

pe 23.10. klo 17-20

pe 30.10. klo 17-20

pe 6.11. klo 17-20

Verkko-opetuksen osoite ilmoitetaan myöhemmin Moodlessa.

Läsnäolovaatimus 80 %, poissaoloista ja mahdollisista korvaavista tehtävistä sovittava jakson vastuuopettaja Olli Korhosen kanssa.

Opintokokonaisuuden käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 11.9.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintokokonaisuuden Moodleen saat kirjautumalla jakson 3 opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle): varhaiskasvatus tai perusopetus Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja 25 op.