Kuva: Pixabay

Millä tavoin laajan pedagogisen johtamisen periaatteita voidaan soveltaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstissa?

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 11.1.2020
09:00 - 13:00
La 1.2.2020
09:00 - 13:00
Pe 7.2.2020
15:00 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Kuvaus

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

A. Koulutettava osaa soveltaa kaikille yhteisessä jaksossa oppimaansa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstiin.
B. Koulutettava ymmärtää varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetuksen opetussuunnitelman merkityksen ohjausasiakirjoina ja pedagogisen johtajuuden välineinä.
C. Koulutettava tunnistaa jaetun johtajuuden eri lähestymistapoja ja soveltaa niitä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstissa.
D. Koulutettava tuntee varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevat keskeiset lait ja säädökset sekä hallinnollisen ohjauksen ja arvioinnin tavat. E. Koulutettava ymmärtää varhaiskasvatuksen eri toteutusmuotojen keskeiset piirteet ja pedagogisen johtajuuden soveltamisen niissä.
F. Koulutettava ymmärtää toimintakulttuurin kehittämisen merkityksen ja osaa soveltaa kehittämistyön menetelmiä osana pedagogista johtajuutta.

 • Ohjausasiakirjat ja niiden merkitys pedagogiikan johtamiselle
 • Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Pedagogisen johtamisen rakenteet ja käytänteet
 • Jaettu johtajuus ja lastentarhanopettajan rooli tiimin pedagogiikasta vastaavana
 • Strateginen johtaminen
 • Talousjohtaminen
 • Lait ja säädökset sekä valvonta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • Varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot ja niiden johtaminen
 • Arviointi ja kehittävä työote
 • Toimintakulttuurin kehittäminen
 • Fonsén, E. (2014). Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1914. Tampere: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95050/978-951-44-9397-3.pdf?sequence=1
 • Fonsén, E. & Vlasov, J. (2017). Leading Pedagogical Quality in the Context of Finnish Child Care. Teoksessa C. Ringsmose & G. Kragh-Müller (toim.) The Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years. Series: International Perspectives on Early Childhood Education and Development, Vol. 15. Cham: Springer International Publishing AG, 253–265.
 • Heikka,. J., Halttunen, L. & Waniganayake, M. (2016). Investigating Teacher Leadership in ECE Centres in Finland. Journal of Early Childhood Education Research, 5(2), p. 289309. http://jecer.org/wp-content/uploads/2016/12/Heikka-Halttunen-Waniganayakeissue5-2.pdf
 • Keski-Rauska, M-L., Fonsén, E., Aronen, K. & Riekkola A. (2016). Research on a joint leadership model for early childhood education in Finland. Journal of Early Childhood Education Research, 5(2), 310–328. http://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2016/12/Keski-Rauska-Fonsen-Aronen-Riekkola-issue5-2.pdf
 • McDowall Clark, R. & Murray, J. (2012) Reconceptualizing leadership: leadership in the early years. Maidenhead: Open University Press.
 • Parrila, S. & Fonsén, E. (toim.).(2016). Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Rodd, J. (2006) Leadership in early childhood. 3rd edition. Maidenhead: Open University Press

Asteikolla 0 - 5

Kontaktiopetus 12 t, oppimistehtävät

Läsnäolovaatimus 80 %, poissaoloista ja mahdollisista korvaavista tehtävistä sovittava jakson vastuuopettaja Elina Fonsénin kanssa.

Opintokokonaisuudella on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 23.8.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintokokonaisuuden Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.