Kuva: Pexels

Miten mentorointi kehittää oppivan yhteisön toimintaa? Millainen on symbolis-tulkinnallinen näkökulma organisaatiokulttuuriin?

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 5.3.2021
14:00 - 19:45
La 6.3.2021
09:00 - 15:00
Pe 19.3.2021
15:00 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen. Kokonaisuuden yksittäisille jaksoille ei oteta ilmoittautumisia.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen linja
Perusopetuksen ja lukion linja


Lue lisää:

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun ja lukion johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin suuntaaville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat ja kk-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee olla maisterin tutkinto.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, miten rakenteiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja koulutuksen substanssin johtaminen vaikuttavat organisaation toimintakulttuurin muodostumiseen
  • tunnistaa organisaation johtamiskulttuurin ja sen alakulttuurien piirteitä
  • tietää, miten oppiva yhteisö voi toimia käytännössä
  • ymmärtää mentoroinnin osana oppivaa yhteisöä
  • Oppiva yhteisö käytännössä
  • Mentorointi oppivan yhteisön kehittäjänä
  • Ryhmäilmiöt organisaatiossa
  • Symbolis-tulkinnallinen näkökulma organisaatiokulttuuriin
  • Johtamiskulttuuri ja sen alakulttuurit oppilaitoksessa

Verkkoluennot, oppimistehtävät

pe 5.3. klo 14-19.45 (Lahtero 6 t)

la 6.3. klo 9-15 (Kallioniemi 6 t)

pe 19.3. klo 15-19.45 (Kallioniemi 5 t)

Läsnäolovaatimus 80 %, poissaoloista ja mahdollisista korvaavista tehtävistä sovittava jakson vastuuopettaja Tapio Lahteron kanssa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Pakollinen kirjallisuus

Suositeltava kirjallisuus

Asteikolla 0-5

Verkkoluennot, oppimistehtävät

pe 5.3. klo 14-19.45 (Lahtero 6 t)

la 6.3. klo 9-15 (Kallioniemi 6 t)

pe 19.3. klo 15-19.45 (Kallioniemi 5 t)

Läsnäolovaatimus 80 %, poissaoloista ja mahdollisista korvaavista tehtävistä sovittava jakson vastuuopettaja Tapio Lahteron kanssa.

Opintokokonaisuuden käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle.

Opintojakso on osa kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja 25 op.