Kuva: Pexels

Minkälaisia ovat kasvatus- ja koulutusjärjestelmän ajankohtaiset kehittämishaasteet? Mitä on strateginen johtaminen?

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 7.5.2021
14:00 - 19:45
La 8.5.2021
09:00 - 15:45
Ma 7.6.2021
12:00 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen. Yksittäisille opintojaksoille ei oteta ilmoittautumisia.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen linja
Perusopetuksen ja lukion linja

Lue lisää:

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun ja lukion johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin suuntaaville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

EDELTÄVÄT OPINNOT

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat ja kk-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee olla maisterin tutkinto.

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat ja kk-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee olla maisterin tutkinto.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kasvatus- ja koulutusjärjestelmän ajankohtaiset kehittämishaasteet
 • tunnistaa eri strategiatasot ja niiden suhteen toisiinsa
 • tuntee keskeisimmät strategisen johtamisen koulukunnat
 • tuntee arvojen, visioiden ja strategian välisen yhteyden
 • omaa valmiudet kehittämisstrategian laadintaan kasvatus/opetusalan organisaatiossa
 • Strateginen johtaminen ja erilaiset strategiset koulukunnat
 • Opetussuunnitelmat strategisessa johtamisessa
 • Arvot, visio ja strategia
 • Kunta- ja valtiotaso strategioissa
 • Ajankohtaiset kehittämishaasteet

Verkkoluennot, esseetehtävä

pe 7.5. klo 14.-19.45 (Lahtero 6 t)

la 8.5. klo 9-15.45 (Martikainen 3,5 t, Laasonen 3,5 t)

ma 7.6. klo 12-17.45 (Lahtero ja Kallioniemi)

Opintokokonaisuuden käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 4.9.2020

Linkin ja kurssiavaimen opintokokonaisuuden Moodleen saat kirjautumalla jakson 3 opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle): varhaiskasvatus tai perusopetus Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Pakollinen kirjallisuus

 • Akselin, M-L. 2013. Varhaiskasvatuksen strategisen johtamisen rakentuminen ja menestymisen ennakoiminen johtamistyön tarinoiden valossa. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Acta Electronica Universitatis Tamperensis: 1283. http://tampub.uta.fi/handle/10024/67985
 • Lahtero, T.J. & Kuusilehto-Awale, L. (2013). Realisation of strategic leadership in leadership teams' work as experienced by the leadership team members of basic education schools. In School Leadership & Management: Formerly School Organisation, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13632434.2013.813464?needAccess=true

Suositeltava kirjallisuus

 • Atjonen, Päivi. 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Tampere: Suomen yliopistopaino Oy Juves Print. Kirjokansi.
 • Engblom-Pekkala, K. (2018). Institutionaalisen koulun strategiset käytännöt: Diskursiivinen lähestymistapa. Acta Universitatis Tamperensis 2340. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0625-0

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot, esseetehtävä

la 8.5. klo 9-15.45 (Martikainen 3,5 t, Laasonen 3,5 t)

ma 7.6. klo 12-17.45 (Lahtero ja Kallioniemi)

Opintojakso on osa kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja 25 op.