Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op) voit valita viisi opintojaksoa seuraavista:

Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset (5 op) (AYKEK101) tai KEK181 Atomer, molekyler och växelverkningar, 5 op, syksy 2019
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (5 op) (AYKEK103) tai KEK183 Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt, 5 op, syksy 2019
Epäorgaaninen kemia (5 op) (AYKEK104), kevät 2020
Kemian perustyöt (5 op) (AYKEK105), kevät 2020
Orgaaninen kemia I (5 op) (AYKEK102), kesä 2020 tai KEK182 Organisk kemi 1, 5 op, hösten 2019
Kemian perusteet (5 op) (AYKEK110), syksy 2019 tai KEK180 Kemins grunder, 5 op

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.