Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi on järjestetty yhteistyössä kemian koulutusohjelman kanssa. Katso aikataulu sekä tarkemmat kurssitiedot koulutusohjelman kurssisivulta https://courses.helsinki.fi/fi/KEK101/124921550

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 15.1.2019
12:15 - 14:00
To 17.1.2019
12:15 - 14:00
Ti 22.1.2019
12:15 - 14:00
To 24.1.2019
12:15 - 14:00
Ti 29.1.2019
12:15 - 14:00
To 31.1.2019
12:15 - 14:00
Ti 5.2.2019
12:15 - 14:00
To 7.2.2019
12:15 - 14:00
Ti 12.2.2019
12:15 - 14:00
To 14.2.2019
12:15 - 14:00
Ti 19.2.2019
12:15 - 14:00
To 21.2.2019
12:15 - 14:00
Ti 26.2.2019
12:15 - 14:00
To 28.2.2019
12:15 - 14:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

85 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksu sisältää materiaalimaksun osuuden 10 euroa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lukion kemia tai vastaavat tiedot.

Opintojakso on osa kemian perusopintoja.

Lämpökemiasta:

 • reaktiolämmön (entalpia) käsitteen ymmärtäminen ja valmius määrittää kokeellisesti reaktion reaktiolämpö
 • entropian käsitteen ymmärtäminen ja yhdistäminen termodynaamiseen tarkasteluun osana universumin kasvavaa epäjärjestystä
 • reaktion spontaanisuuden ennustaminen em. suureiden avulla

Atomin rakenteesta:

 • opiskelijalla on valmius kirjoittaa kaikkien alkuaineatomien elektronirakenteet ja elektronirakenteen perusteella ennustaa atomin kemiallinen käyttäytyminen sidoksien muodostuessa
 • jaksollisen järjestelmän ymmärtäminen perustuen alkuaineiden elektronirakenteeseen
 • alkuaineatomien jaksollisten ominaisuuksien päätteleminen elektronirakenteen perusteella

Kemiallisesta sidoksesta:

 • kahden pääsidostyypin, ionisidoksen ja kovalenttisen sidoksen muodostuminen ja ominaisuudet
 • kovalenttisesti sitoutuneiden molekyylien rakenteen esittäminen Lewis-rakenteiden avulla
 • moniatomisten molekyylien muodon määrittäminen Lewis-rakenteesta VSEPR-teorian avulla
 • molekyyliorbitaaliteorian soveltaminen kaksiatomisille samaytimisille molekyyleille.

Olomuodoista:

 • tuntee erityyppiset molekyylien väliset vuorovaikutukset
 • ymmärtää miten molekyylien välisten vuorovaikukset vaikuttavat fysikaalisiin ominaisuuksiin
 • hahmottaa miten spesiesten lukumäärä vaikuttaa olomuotojen muutoksiin

Katso aikataulu kurssiohjelmasta.

Lämpökemia:

 • sisäenergia, entalpia, entropia ja vapaa energia.
 • termodynamiikan pääsäännöt
 • Hessin laki, reaktiolämpö, yhdisteiden perusmuodostumislämpö, reaktiolämmön laskeminen perusmuodostumislämmöistä.Aineen ja molekyylien rakenteet:

Atomin rakenne

 • atomiorbitaalit, atomien elektronirakenteet, elektronirakenteisiin perustuva jaksollinen
 • järjestelmä, jaksolliset ominaisuudet; ionisaatioenergia, elektroniaffiniteetti ja atomisäteet.

Kemiallinen sidos ja molekyylirakenteet

 • elektronegatiivisuus, sidoksen poolisuus, molekyylin poolisuus
 • ionisidos: ionisäteet, ionisidoksen polaroituminen
 • kovalenttinen sidos: Lewis-rakenteet; resonanssi, elektronivajaat molekyylit, laajennetut oktetit, molekyylien muodot ja VSEPR - teoria, molekyylien poolisuus, molekyyliorbitaaliteorian alkeet kaksiatomisille molekyyleille, delokalisoituneet sidokset.

Olomuodot ja liuokset:

 • molekyylien väliset vuorovaikutukset, olomuotojen muutokset, höyrynpaine, faasidiagrammit, -liuokoisuuteen vaikuttavat tekijät ja kolligatiiviset (lukumäärään perustuvat) ominaisuudet

Oppikirja:

 • Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 5–12 (1.-3. painos); luvut 5-13 (4. painos)

Luentomateriaali

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Luennot, pakolliset laskurajoitukset ja tentti.

Kirjallisessa kuulustelussa arvioidaan teorian tuntemus ja kyky soveltaa oppimistavoitteiden mukaisia käsitteitä.

Lisätietoja kurssiohjelmasta.