Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 7.5.2018
16:30 - 19:00
Ti 8.5.2018
16:30 - 19:00
Ma 14.5.2018
16:30 - 19:00
Ti 15.5.2018
16:30 - 19:00
Ke 16.5.2018
16:30 - 19:00
To 17.5.2018
16:30 - 19:00
Ma 21.5.2018
16:30 - 19:00
Ti 22.5.2018
16:30 - 19:00
Ke 23.5.2018
16:30 - 19:00
Ma 28.5.2018
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kemian kandiohjelman opiskelijoille sekä MFK opettajan kandiohjelmassa kemian opettajan opintosuunnan opiskelijoille. Muiden ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa valinnaisena opintojaksona.

Ennakkotietoina lukion kemia tai kurssi Kemian perusteet.

  • osaa luokitella ja nimetä systematiikan mukaan hiilivety-yhdisteitä sekä näiden mono- ja difunktionaalisia johdoksia
  • osaa päätellä hiiliyhdisteen avaruusrakenteen rakennekaavan perusteella
  • tunnistaa erilaiset isomeriatyypit. Osaa nimetä enantiomeerit absoluuttisen konfiguraation mukaan.
  • tuntee keskeisten orgaanisten yhdisteluokkien molekyylirakenteen, yhdisteiden tunnusomaiset fysikaaliset ominaisuudet ja monofunktionaalisten yhdisteiden tyypillisimmät reaktiot.
  • osaa molekyylirakenteen perusteella päätellä yhdisteen ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys, nukleofiilisyys ja elektrofiilisyys
  • tuntee tavallisimmat reaktiotyypit, kuten substituutio, eliminaatio ja additioreaktiot, karbonyylien additioreaktiot, hapetus- ja pelkistysreaktiot sekä happojohdosten asyylisubstituutiot
  • osaa tulkita mekanismikaavioita ja luonnostella reaktiomekanismeja tyypillisimmille reaktioille.

Orgaanisten yhdisteiden molekyylirakenne ja sidostyypit. Yhdisteiden luokittelu ja systemaattisen nimistön periaate. Rakenneisomeria ja stereoisomeria. Yhdisteluokkien ominaisuudet, funktionaaliset ryhmät ja tavallisimmat orgaanisen kemian reaktiotyypit.

Andrew Burrows; John Holman; Andrew Parsons; Gwen Pilling; Gareth Price: Helsinki:Organic Chemistry 1, Custom Publishing, Oxford University Press, 2015. Kyseessä on tätä kurssia varten koottu erikoispainos, joka on osa samojen tekijöiden teoksesta Chemistry3, Oxford, 2nd edition. Erikoispainos on tilattavissa osoitteesta: https://www.booky.fi/tuote/burrows_andrew/chemistry_3_introducing_inorganic_organic_and/9780198759218

Kirjallinen kuulustelu, jossa arvioidaan teorian tuntemus ja kyky soveltaa oppimistavoitteiden mukaisia käsitteitä. Yleinen arviointiasteikko 0-5.

Luennot 30t ja tentti

Tenttipäivät: ke 30.5.2018 klo 17-20, ke 27.6.2018 klo 16-19 ja ke 15.8.2018 klo 16-19

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Käytännön ohjeita opiskeluun

Opintojakso on osa kemian perusopintoja (25 op).