Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 27.11.2020
12:00 - 16:00

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kemian kandiohjelman opiskelijoille sekä MFK opettajan kandiohjelmassa kemian opettajan opintosuunnan opiskelijoille. Muiden ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa valinnaisena opintojaksona.

Ennakkotietoina lukion kemia tai kurssi Kemian perusteet.

  • osaa luokitella ja nimetä systematiikan mukaan hiilivety-yhdisteitä sekä näiden mono- ja difunktionaalisia johdoksia
  • osaa päätellä hiiliyhdisteen avaruusrakenteen rakennekaavan perusteella
  • tunnistaa erilaiset isomeriatyypit. Osaa nimetä enantiomeerit absoluuttisen konfiguraation mukaan.
  • tuntee keskeisten orgaanisten yhdisteluokkien molekyylirakenteen, yhdisteiden tunnusomaiset fysikaaliset ominaisuudet ja monofunktionaalisten yhdisteiden tyypillisimmät reaktiot.
  • osaa molekyylirakenteen perusteella päätellä yhdisteen ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys, nukleofiilisyys ja elektrofiilisyys
  • tuntee tavallisimmat reaktiotyypit, kuten substituutio, eliminaatio ja additioreaktiot, karbonyylien additioreaktiot, hapetus- ja pelkistysreaktiot sekä happojohdosten asyylisubstituutiot
  • osaa tulkita mekanismikaavioita ja luonnostella reaktiomekanismeja tyypillisimmille reaktioille.

Andrew Burrows; John Holman; Andrew Parsons; Gwen Pilling; Gareth Price: Helsinki:Organic Chemistry 1, Custom Publishing, Oxford University Press, 2015. Kyseessä on tätä kurssia varten koottu erikoispainos, joka on osa samojen tekijöiden teoksesta Chemistry3, Oxford, 2nd edition. Erikoispainos on tilattavissa osoitteesta: https://www.booky.fi/tuote/burrows_andrew/chemistry_3_introducing_inorganic_organic_and/9780198759218

Kirjallinen kuulustelu, jossa arvioidaan teorian tuntemus ja kyky soveltaa oppimistavoitteiden mukaisia käsitteitä. Yleinen arviointiasteikko 0-5.

Opintojakso on osa kemian perusopintoja (25 op).