Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 30.10.2017
12:15 - 14:00
Ke 1.11.2017
12:15 - 14:00
Ma 6.11.2017
12:15 - 14:00
Ke 8.11.2017
12:15 - 14:00
Ma 13.11.2017
12:15 - 14:00
Ke 15.11.2017
12:15 - 14:00
Ma 20.11.2017
12:15 - 14:00
Ke 22.11.2017
12:15 - 14:00
Ma 27.11.2017
12:15 - 14:00
Ke 29.11.2017
12:15 - 14:00
Ma 4.12.2017
12:15 - 14:00
Ma 11.12.2017
12:15 - 14:00
Ke 13.12.2017
12:15 - 14:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

85 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksu sisältää materiaalimaksun osuuden 10 euroa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lukion kemia.

Opintojakso on osa kemian perusopintoja.

Kinetiikasta ja termodynamiikasta:

 • ymmärtää kinettisen ja termodynaamisen tarkastelun eron
 • hallitsee reaktionopeudet ja nopeuslait sekä mekanismit
 • termodynaamisten käsitteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen reaktion tasapainotilan arvioinnissa.

Kemiallisesta tasapainosta:

 • hallitsee sekä heterogeenisen että homogeenisen systeemin tasapainolaskut
 • osaa tarkastella tasapainoa happo-emäs-, liukoisuus- sekä hapetus-pelkistys-reaktioissa
 • ymmärtää systeemiin tehtyjen muutosten vaikutuksen tasapainoon.

Kinetiikka:

 • reaktionopeus, nopeuslait, kertaluku, aktivaationenergia, mekanismit, reaktion molekulaarisuus, katalyysi

Kemiallinen tasapaino:

 • dynaaminen tasapaino: tasapainovakio, reaktio-osamäärä, heterogeeninen tasapaino, Le Chatelierin periaate
 • hapot ja emäkset: happamuus, pH, Lewiksen happo/emäs-käsite, heikkojen happojen ja emästen liuosten pH:n laskeminen, titrauskäyrä, puskuriliuokset

Termodynamiikka:

 • Gibbsin energia ja sen vaikutus reaktiotasapainoon.
 • hapetus-pelkistys reaktiot: hapetus-pelkistys reaktion tasapainottaminen, galvaaninen pari, elektrodit, normaalivetyelektrodi, kennopotentiaali, Nerstin yhtälö, elektrolyysi.

Oppikirja:

 • Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 13–18 (1.-3. painos); luvut 14-19 (4. painos)

Luentomateriaali

Kirjallinen kuulustelu, jossa arvioidaan teorian tuntemus ja kyky soveltaa oppimistavoitteiden mukaisia käsitteitä. Yleinen arvosteluasteikko 0-5.

Luennot, laskuharjoitukset ja tentti

Tenttipäivät: kurssitentti ma 18.12.2017 klo 10-12, Chemicum A110. Uusinta kemian laitoksen yleisessä tentissä pe 12.1.2018 klo 12-16 tai pe 6.4.2018 klo 12-16 Chemicum A110

Kurssitenttiin ei tarvitse ilmoittautua.

Ilmoittaudu uusintatentteihin (laitoksen yleinen tentti) viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.