Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 12.12.2018
12:00 - 15:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lukion kemia.

Opintojakso on osa kemian perusopintoja.

Kinetiikasta ja termodynamiikasta:

  • ymmärtää kinettisen ja termodynaamisen tarkastelun eron
  • hallitsee reaktionopeudet ja nopeuslait sekä mekanismit
  • termodynaamisten käsitteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen reaktion tasapainotilan arvioinnissa.

Kemiallisesta tasapainosta:

  • hallitsee sekä heterogeenisen että homogeenisen systeemin tasapainolaskut
  • osaa tarkastella tasapainoa happo-emäs-, liukoisuus- sekä hapetus-pelkistys-reaktioissa
  • ymmärtää systeemiin tehtyjen muutosten vaikutuksen tasapainoon.

Luennot, pakolliset laskuharjoitukset ja tentti.

Oppikirja:

  • Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 13–18 (1.-3. painos); luvut 14-19 (4. painos)

Luentomateriaali

Kirjallinen kuulustelu, jossa arvioidaan teorian tuntemus ja kyky soveltaa oppimistavoitteiden mukaisia käsitteitä. Yleinen arvosteluasteikko 0-5.

HUOM:

Opetuspaikoissa on muutoksia. Katso luentosalit koulutusohjelman kurssiohjelmasta.

Luennot, pakolliset laskuharjoitukset ja tentti.

Tenttipäivät:

11.1.2019 klo 12-16, 1.3.2019 klo 12-16 ja 5.4.2019 klo 12-16.

Ilmoittautuminen weboodiin, ohje tentti-ilmoittautumiseen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelussa.

Kurssi on kemian koulutusohjelman järjestämä. Katso tarkemmat tiedot koulutusohjelman kurssiohjelmasta.