Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 1.3.2019
12:00 - 16:00

Kuvaus

Lukion kemia.

Opintojakso on osa kemian perusopintoja.

Kinetiikasta ja termodynamiikasta:

  • ymmärtää kinettisen ja termodynaamisen tarkastelun eron
  • hallitsee reaktionopeudet ja nopeuslait sekä mekanismit
  • termodynaamisten käsitteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen reaktion tasapainotilan arvioinnissa.

Kemiallisesta tasapainosta:

  • hallitsee sekä heterogeenisen että homogeenisen systeemin tasapainolaskut
  • osaa tarkastella tasapainoa happo-emäs-, liukoisuus- sekä hapetus-pelkistys-reaktioissa
  • ymmärtää systeemiin tehtyjen muutosten vaikutuksen tasapainoon.

Luennot, pakolliset laskuharjoitukset ja tentti.

Oppikirja:

  • Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 13–18 (1.-3. painos); luvut 14-19 (4. painos)

Luentomateriaali

Kirjallinen kuulustelu, jossa arvioidaan teorian tuntemus ja kyky soveltaa oppimistavoitteiden mukaisia käsitteitä. Yleinen arvosteluasteikko 0-5.

Luennot, pakolliset laskuharjoitukset ja tentti.