Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lukion kemia.

Opintojakso on osa kemian perusopintoja.

Kinetiikasta ja termodynamiikasta:

  • ymmärtää kinettisen ja termodynaamisen tarkastelun eron
  • hallitsee reaktionopeudet ja nopeuslait sekä mekanismit
  • termodynaamisten käsitteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen reaktion tasapainotilan arvioinnissa.

Kemiallisesta tasapainosta:

  • hallitsee sekä heterogeenisen että homogeenisen systeemin tasapainolaskut
  • osaa tarkastella tasapainoa happo-emäs-, liukoisuus- sekä hapetus-pelkistys-reaktioissa
  • ymmärtää systeemiin tehtyjen muutosten vaikutuksen tasapainoon.

Katso aikataulu kemian koulutusohjelman kurssiohjelmasta.

Luennot, pakolliset laskuharjoitukset ja tentti.

Oppikirja:

  • Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 13–18 (1.-3. painos); luvut 14-19 (4. painos)

Luentomateriaali

Kirjallinen kuulustelu, jossa arvioidaan teorian tuntemus ja kyky soveltaa oppimistavoitteiden mukaisia käsitteitä. Yleinen arvosteluasteikko 0-5.

Luennot, pakolliset laskuharjoitukset ja tentti.

Kurssitentti: (ei tarvitse ilmoittautua)

Uusintatentit ovat Examinariumissa. Tentti on tentittävissä 12.12.2019 - 31.5.2020.

Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttikerrat.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kurssi on kemian koulutusohjelman järjestämä. Katso tarkemmat tiedot koulutusohjelman kurssiohjelmasta.