Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Syksyllä 2020 kurssi järjestetään etäopetuksena. Luentoja voi seurata Zoom-ohjelman kautta luentoaikataulun mukaisesti ma, ke 14.15 - 16.00:
https://helsinki.zoom.us/j/65058358684?pwd=eTRMb1Jxc3Bwd05LVGhINUh6Z2NGdz09
Lisäksi luennot tallennetaan ja ne tulevat saataville kurssin Moodle-sivulle.

Kurssiin kuuluu itsenäisesti tehtäviä laskuharjoituksia, joista tiedotetaan ensimmäisellä luennolla. Laskuharjoituksista voi saada lisäpisteitä.

Kurssitentin järjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Kurssin Moodle-sivu avataan viimeistään 26.10 klo 12.00.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Vuorovaikutus

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lukion kemia.

Opintojakso on osa kemian perusopintoja.

Kinetiikasta ja termodynamiikasta:

  • ymmärtää kinettisen ja termodynaamisen tarkastelun eron
  • hallitsee reaktionopeudet ja nopeuslait sekä mekanismit
  • termodynaamisten käsitteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen reaktion tasapainotilan arvioinnissa.

Kemiallisesta tasapainosta:

  • hallitsee sekä heterogeenisen että homogeenisen systeemin tasapainolaskut
  • osaa tarkastella tasapainoa happo-emäs-, liukoisuus- sekä hapetus-pelkistys-reaktioissa
  • ymmärtää systeemiin tehtyjen muutosten vaikutuksen tasapainoon.

Luennot, pakolliset laskuharjoitukset ja tentti.

Oppikirja:

  • Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 13–18 (1.-3. painos); luvut 14-19 (4. painos)

Luentomateriaali

Kirjallinen kuulustelu, jossa arvioidaan teorian tuntemus ja kyky soveltaa oppimistavoitteiden mukaisia käsitteitä. Yleinen arvosteluasteikko 0-5.

Verkkoluennot, pakolliset laskuharjoitukset ja tentti.

Kurssi on kemian koulutusohjelman järjestämä. Katso lisätietoja koulutusohjelman kurssiohjelmasta https://courses.helsinki.fi/fi/KEK103/137218704

Kurssitentti on etätentti.

Uusintatentit ovat Examinariumissa. Tentti on tentittävissä

Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttikerrat.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.