Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Vähintään 'Kemian perusteet' tai kaikki nämä opintojaksot: 'Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset', 'Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino' ja 'Orgaaninen kemia I'.

Opiskelija

 • tuntee laboratoriotyöskentelyn vaaratekijät:
  • aineiden terveyttä uhkaavat vaikutukset ja räjähtämis- ja syttymistaipumukset
  • lasitavaroihin ja sähkölaitteisiin liittyvät vaarat
 • osaa työskennellä laboratoriossa turvallisesti:
  • selvittää tehtäviin töihin liittyvät erityiset vaaratekijät
  • noudattaa turvallisia työskentelytapoja
  • suojautua
 • osaa toimia laboratorio-onnettomuuksissa
 • osaa käsitellä kemikaalijätteitä
 • hahmottaa laboratoriotyöskentelyn osana kemiaa tieteenä ja analyysin ja synteesin kemian päätehtävinä
 • tuntee lämpökemiaa, atomin elektronirakennetta, reaktionopeutta, protolyysiä, liukoisuutta ja sähkökemiaa havainnollistavia kokeita
 • on tutustunut synteesin ja analyysien suoritukseen sekä analyyttiseen tarkkuuteen
 • hallitsee Bunsen-polttimen käytön
 • osaa toteuttaa seuraavat synteesikemian työmenetelmät: reaktioseoksen kuumentaminen pystyjäähdyttäjän alla, moottorisekoituslaitteen käyttö, tislaus normaali- ja alipaineessa, uudelleenkiteytys, suodatus, uutto ja sublimointi.
 • osaa tehdä yksinkertaisen synteesin annetun ohjeen avulla.
 • osaa käyttää tavallisia fysikaalisia menetelmiä kuten sulamispiste, kiehumispiste, taitekerroin, ohutkerroskromatografia tuotteen laadun arvioinnissa
 • osaa ajaa ja tulkita IR-spektrejä
 • ymmärtää synteesireaktion mekanismin yhteyden reaktion suorittamiseen käytännössä

Opintojaksolla esitellään työ- ja kemikaaliturvallisuussäädökset, laboratoriojätteiden käsittelyperiaatteet, laboratoriotyöskentelyn vaaratekijät, laboratoriotyöskentelyn suojelutoimet ja toiminta laboratorio-onnettomuuksissa. Näistä työturvallisuusasioista pidetään kirjallinen kuulustelu. Tämän jälkeen tehdään epäorgaaninen synteesi analyyseineen, kalorimetrityö, liekkireaktiot, reaktionopeustyö, kaksi happo-emästitrausta, kalsiumhydroksidin liukoisuustulon määritys ja galvaanisten kennojen jännitteiden mittauksia. Näistä töistä täytetään raportti.

Ennen työkurssin toista vaihetta käydään läpi erityisesti orgaanisen synteesilaboratorion työturvallisuuteen liittyviä asioita lyhyellä työturvallisuusluennolla. Aiheesta pidetään kurssin aikana pieni kirjallinen kuulustelu. Töihin kuuluu seitsemän orgaanisen kemian synteesiä: alkeenin bromaus, kaksi happokatalysoitua esteröintiä, bentsoiinikondensaatio, pelkistys hydridipelkistimellä, Friedel-Crafts asylointi ja hapetus. Tuotteiden puhtautta arvioidaan fysikaalisten vakioiden kuten sulamispisteen ja taitekertoimen avulla. Kaikista tuotteista ajetaan IR-spektrit ja tulkitaan se. Synteesitöiden raportointiin käytetään synteesikaavakkeita.

Työmonisteet

Opintojaksosta annetaan suoritusmerkintä ilman arvosanaa, kun kaikki osasuoritukset on hyväksytty.

Opintojakso toteutetaan pakollisina laboratorioharjoituksina.

Valitse ryhmä, johon haluat osallistua, ja lähetä tieto osoitteella jaana.malin@helsinki.fi. Ryhmien aikataulut löytyvät kemian kandiohjelman kurssisivulta: https://courses.helsinki.fi/fi/KEK105/119969864

Ennen laboratoriokurssin alkamista on opiskeltava ja tentittävä työturvallisuusperehdytys. ilmoittautuminen tulee päättymään 25.2. ja ilmoittautumisajan päätyttyä kaikkien opiskelijoiden pitää suorittaa laboratoriotyöturvallisuusperehdytyskuulustelu Examinarium-järjestelmässä ennen laboratoriokurssin alkua (aikaa kuulustelun suorittamiseen on kaksi viikkoa). Katso ohjeet kemian kandiohjelman kurssisivulta.

Laboratoriotyöturvallisuusperehdytyksen materiaali on Moodlessa nimellä ’Laboratoriotyöturvallisuuskuulustelu’ (TTL) osoitteessa

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=26259

Materiaalin avain on CO3Repr1BBCo. Työturvallisuuskuulustelu suoritetaan Examinarium-tenttimispalvelussa 26.2.-9.3. välisenä aikana (palvelussa on ilman eri anomusta mahdollisuus yhteen uusintaan, tentti pitää siis suorittaa hyväksyttävästi viimeistään 9.3.). Tenttiaika ja –paikka varataan Examinariumista osoitteessa

http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/

Opintojakso on osa kemian perusopintoja.