Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 12.8.2020. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

  • Opiskelija hallitsee atomin perusrakenteen ja tavallisimmat atomimallit sekä käsiteet atomi, molykyyli ja ioni sekä osaa soveltaa atomin elektronirakennetta alkuaineiden sijoittamisessa jaksolliseen järjestelmään ja pystyy päättelemään alkuaineen perusominaisuuksia sen perusteella.
  • Opiskelija osaa kirjoittaa tasapainotetun reaktioyhtälön ja tunnistaa tavallisimmat reaktiotyypit sekä osaa soveltaa reaktioyhtälöä yksinkertaisissa stoikiometrisissa laskuissa.
  • Opiskelija hallitsee tavallisimmat sidostyypit ja osaa päätellä sidostyypin kahden alkuaineen välillä sekä osaa päätellä sidosgeometrian keskusatomin ympärillä.
  • Opiskelija hallitsee kemiallisen tasapainon käsitteen ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisissa happo- emäs- ja liuokoisuuslaskuissa ja lisäksi hallitsee käsitteet: happo, emäs, pH, pOH , happovakio, emäsvakio ja puskuriliuos sekä osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa laskuissa.
  • Opiskelija tuntee termodynamiikan, kaasujen ja sähkökemian peruskäsiteet ja kaavat osaa soveltaa niitä laskuissa.
  • Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat orgaaniset yhdisteet ja tuntee orgaanisten yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja tavallisimmat reaktiotyypit.

Kemian peruskäsiteet, kemialliseen kaavaan ja reaktioyhtälöön liittyvät laskut, kaasut, lämpökemia, atomin rakenne ja kemiallinen sidos, liuosten ominaisuuksia, kemiallinen tasapaino, happo- emästasapaino, heterogeeninen tasapaino, sähkökemia, orgaanisen kemian perusteet, funktionaaliset ryhmät

Kurssi jakautuu kuuteen 1 viikon mittaiseen pakettiin. Syyskuussa käydään läpi puolet materiaalista (ensimmäiset kolme kurssiviikkoa) ja syyskuun viimeinsellä viikolla pidetään ensimmäinen välikoe Moodlessa. Lokakuussa käydään läpi toisen kurssiosan kolmen viikon osuus, minkä jälkeen toinen välikoe. Jokaisen kurssiviikon aikana opiskelijat suorittavat omaan tahtiin kuusi Moodle-oppituntia käyden näin ohjatusti läpi koko kurssiaineiston verkko-opiskeluna.

Välikokeet voidaan suorittaa seuraavina aikoina (välikokeiden suoritusaika on 2 h):

1. välikoe:
- 21.9. klo 8-12
- 24.9. klo 15-19
- 2.11. klo 16-20 (uusinta)
2. välikoe:
- 19.10. klo 8-12
- 22.10. klo 15-19
- 5.11. klo 16-20 (uusinta)

Vaihtoehtoisesti kurssi on mahdollista suorittaa lopputentillä Examinariumissa. Tarkemmat ohjeet löydät kurssin Moodle-sivuilla.

Kurssin sisältö on koottu ”Luentomonisteeseen”, joka on toteutettu Moodle-kirjana.

Moodle-materiaali suomeksi: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=39115

Moodle-material på svenska: https://moodle.helsinki.fi/enrol/index.php?id=40172#section-0

Kurssin arvostelu (0-5) perustuu viikoittaisiin viikkotehtäviin (yhteensä 6 viikkotehtävää) sekä kahteen välikokeeseen.

Verkkokurssi. Lisäksi vapaaehtoisia lähitapaamisia maanantaisin ja perjantaisin klo 10.15-12. Torstaisin klo 16-18 ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille oma etäharjoitusryhmä.

Katso kurssin tarkemmat tiedot ja opetuspaikat kemian koulutusohjelman kurssiohjelmasta https://courses.helsinki.fi/fi/KEK110/137178077.