Kuvat: J. Paul Getty Museum ja Joanna Veinio

Opintojaksossa syvennytään keskiajan arkeologian erityiskysymyksiin.

Painopiste on yleiseurooppalaisissa ilmiöissä sekä Itämeren/Pohjanmeren alueen ja koko Euroopan kattavassa taustassa. Suomessa havaittavat ilmiöt sijoitetaan laajaan eurooppalaiseen kontekstiin.

Kurssilla tarkastellaan keskiajan yhteiskuntaa, materiaalista kulttuuria, taloutta, uskontoa ym. Kurssi koostuu luennoista ja erikseen ilmoitettavasta kirjallisuudesta.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii keskiajan tutkimuksen opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ei edellytetä aiempia opintoja.

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa historiallisen arkeologian metodologiaan ja materiaalisen kulttuurin tutkimukseen. Jaksossa tarkastellaan monipuolisten lähdeaineistojen tarjoamia erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia menneisyyden tutkimiseen erityisesti arkeologian näkökulmasta.

Ilmoitetaan opintojen aikana. Voi sisältää myös artikkeleita.

Arvosana määräytyy asteikolla 5-0.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Opintojaksossa syvennytään keskiajan arkeologian erityiskysymyksiin. Painopiste on yleiseurooppalaisissa ilmiöissä sekä Itämeren/Pohjanmeren alueen ja koko Euroopan kattavassa taustassa. Suomessa havaittavat ilmiöt sijoitetaan laajaan eurooppalaiseen kontekstiin. Kurssilla tarkastellaan keskiajan yhteiskuntaa, materiaalista kulttuuria, taloutta, uskontoa ym. Kurssi koostuu luennoista ja erikseen ilmoitettavasta kirjallisuudesta.

Alustava luentorunko:

1. ti 29.10 Johdanto: Keskiajan Eurooppa
2. to 31.10 Viikingit ja normannit muutosvoimana
3-4. ti 5.11 Ristiretkien vaikutus + Linnat keskiaikaisena ilmiönä + tehtävä 1 keskustelua
5. to 7.11 Kaupunkien kehitys emporioista metropoleihin
6. ti 12.11 Saksalainen Hansa ja Itämeren-Pohjanmeren kulttuuripiiri
7. ti 19.11 Skandinaavinen kaupunkiarkeologia urbanisoitumista analysoimassa + tehtävä 2 keskustelua
8. ti 26.11 Kylät ja keskiajan maaseutu
9. to 28.11 Villoista kartanoihin – Aateli/rälssi ja maanomistuksen pohja
10. ti 3.12 Katolinen kirkko Länsi-Eurooppaa yhtenäistämässä
11. to 5.12 Sivilisoitumisprosessi ja pöytäkulttuurin muutos
12-13. ti 10.12 Keskiajan esinekulttuurin erityispiirteitä + Teollisuuden varhaisvaiheet – vesirattaista sulatusuuneihin + tehtävä 3 keskustelua
14. to 12.12 Keskiajan perintö

Ti 16-18(-20) Topelia U38 F211
To 16-18 Metsätalo Sali 12