Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojaksoon kuuluu viisi luentoa sekä vapaaehtoinen ekskursio Varsinais-Suomeen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot jakson Arkeologian opintojen ohjelmassa

Kuvaus

Jakso sopii sekä taidehistoriasta että keskiajasta kiinnostuneille.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta

Jakson jälkeen opiskelijalle on muodostunut kuva valitusta keskiajan taidehistorian teemasta.

Vaihtelee opetuksen teeman mukaisesti.

Ilmoitetaan opetuksen tiedoissa.

Asteikolla 5-0.

Vaihtelee jakson sisällön mukaisesti.

Jakson on osa Keskiajan tutkimuksen perusteet (15 op) KESK-510 opintoja.