Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tätä kurssia on jo odotettu

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistorialliset tutkimusretket sitten ovat jääneet useille tuntemattomiksi.

ällä jaksolla tutustumme tähän kiehtovaan teemaan eri näkökulmista. Kuulemme esim. mikä sai kuvataiteilijat Albert Edelfeltin ja Gustaf Berndtsonin ja arkkitehdit kuten Lars Sonck ja Armas Lindgrenin lähtemään mukaan retkille. Mikä oli syntymässä olevan museoalan vaikutus retkiin ja mitä tutkimusretkillä saavutettiin.

Sovellat luennoilla opittua teoreettista tietotaitoa myös käytännössä ekskursiolla 12.9. Kurssin painopistealueena on Varsinais-Suomi, jonne myös kurssin ekskursio suuntautuu. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen Keskiajan historian erityiskursseja ohjelmasta
https://courses.helsinki.fi/fi/aykesk-525/128525264

Kuvaus

Kurssi sopii taidehistorian ja keskiajan tutkimuksen opiskelijoille, harrastajille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen Keskiajan historian erityiskursseja ohjelmasta

https://courses.helsinki.fi/fi/aykesk-525/128525264

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta

Jakson jälkeen opiskelijalle on muodostunut kuva valitusta keskiajan taidehistorian teemasta.

Vaihtelee opetuksen teeman mukaisesti.

Ilmoitetaan opetuksen tiedoissa.

Asteikolla 0-5.

Vaihtelee jakson sisällön mukaisesti.