Kuva BagoGames

innostu keskiajasta!

Game of Thrones on valloittanut katsojat ympäri maailmaa.

Monitieteinen luentokurssi keskiajan käsittämisestä myöhemmillä vuosisadoilla sekä keskiajan ilmiöiden pitkästä vaikutuksesta. Kurssilla syvennyt asiantuntijaluentojen kautta keskiajan tutkimuksen laajoihin näkökulmiin, keskiajan hahmottamiseen ja syntyneisiin mielikuviin sitä seuranneina aikoina sekä keskiajan innoitukseen nykypäivän populäärikulttuurissa.

Luentojen teemoina esimerkiksi keskiaika mediassa, käsityksiä pimeästä keskiajasta, keskiaikaiset aseet, keskiaikaisten esineiden kokoelmia sekä populäärikulttuurin käsityksiä keskiajasta. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Kuvaus

Kurssi sopii keskiajan tutkimuksen ja historian opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja. Luentojaksoilla ei kerrata perustietoja tai -käsitteitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärräys keskiajan erityiskysymyksistä.

Jakso toteutetaan useimmiten uniikkina asiantuntija jaksona, jossa näkökulma kytkeytyy yksittäisen aiheen tai teeman ympärille.

Luentojaksoilla tuodaan usein monen tutkijan avulla esille erilaisia tulokulmia ja erityisaloja.

Monitieteinen luentokurssi keskiajan käsittämisestä myöhemmillä vuosisadoilla sekä keskiajan ilmiöiden pitkästä vaikutuksesta.

Kurssilla syvennytään asiantuntijaluentojen kautta keskiajan tutkimuksen laajoihin näkökulmiin, keskiajan hahmottamiseen ja syntyneisiin mielikuviin sitä seuranneina aikoina sekä keskiajan innoitukseen nykypäivän populäärikulttuurissa.

Kurssilla on 7 asiantuntijaluentoa (7*3). Luennoitsijat ovat eri tutkimusalojen edustajia. Kurssin tavoitteena on innostaa ja herättää keskustelua, ohjata kriittiseen ajatteluun ja laajentaa näkökulmia.

Ilmoitetaan opetuksen aikana.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.