Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Euroopan kauhut 1400–1600-luvuilla

Mitä keskiaja lopun ja esimodernin ajan ihminen pelkäsi? Oliko menneisyys kurjaa ja kamalaa? Miten pelkoja käsiteltiin?

Huoli sielun hyvinvoinnista, helvetin ja noitien pelko olivat ehkä nykyihmiselle vieraampia pelon aiheita, kun taas sodan ja sairauden herättämät kauhut tai turvattomuus elannosta ovat nykypäivänäkin koettuja pelkoja. Tämän verkkokurssin aihe on ajankohtainen ja tarjoaa peilauspinnan nykyhetken koronatilanteeseen historian kautta.

Tervetuloa mukaan!

Opintojakso on osa Kiehtova keskiaika -teemakokonaisuutta

Kiehtova keskiaika -teemakokonaisuus tarjoaa ajankohtaista ja monitieteistä tutkimustietoa keskiajan ilmiöistä.

Osassa jaksoja keskiaika liitetään osaksi pidempiä historiallisia jatkumoita.

Sisällöt tarjoavat mahdollisuuden myös tiedon soveltamiseen ja omien mielenkiinnonkohteiden tukemiseen; voit valita kolmesta opintopolusta itsellesi sopivimman vaihtoehdon. Teemakokonaisuuden opintojaksot on mahdollista suorittaa lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Lue lisää: Kiehtova keskiaika -teemakokonaisuus

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua.

ILMOITTAUTUMINEN kulttuurien tutkimuksen ohjelmasta

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa

Kuvaus

Verkkokurssi sopii kaikille historiasta ja ihmiselämään kuuluvista uhkaavista ilmiöistä kiinnostuneille.

Mikäli olit 2020 kevätlukukauden kurssilla Keskiajan jäljet, toimii tämä kurssi erinomaisena jatkona myös sille.

Keskiajan tutkimuksen perusteet 15 op.

Muut Keskiajan tutkimuksen erityiskysymyksiä opintokokonaisuuden opintojaksot.

 • Opiskelija osaa tarkastella historian ilmiöitä temaattisesti, periodisoivien aikakausirajojen (keskiaika-uusi aika) yli ja eritellä keskeisimpiä keskiajan lopun ja uuden ajan alun kriisejä aiheuttaneita ilmiöitä.
 • Opiskelija on kehittänyt kriittisen ajattelun taitojaan suhteessa historiallisiin lähteisiin ja historiallisen tiedon muovautumiseen.
 • Opiskelija osaa analysoida 1400-1600-lukujen historiallisten ilmiöiden vaikutuksia aikakontekstinsa kulttuurin tuotteisiin, inhimilliseen elämään ja maailmankuvaan sekä ymmärtää näiden välisiä suhteita ja osaa esittää perusteltuja argumentteja edellisistä.

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opintojaksosta järjestetään opetusta vähintään kerran kahdessa vuodessa.

 • Mitä keskiaja lopun ja esimodernin ajan ihminen pelkäsi?
 • Oliko menneisyys kurjaa ja kamalaa?
 • Miten pelkoja käsiteltiin ja mitkä asiat toivat ihmisille lohtua?

Verkkokurssilla käsitellään keskiajan lopun ja varhaisen modernin ajan suuria ilmiöitä, jotka ovat aiheuttaneet kauhua, huolta tai pelkoa aikailaisihmisissä. Huoli sielun hyvinvoinnista, helvetin ja noitien pelko olivat ehkä nykyihmiselle vieraampia pelon aiheita, kun taas sodan ja sairauden herättämät kauhut tai turvattomuus elannosta ovat nykypäivänäkin koettuja pelkoja.

Kurssin yksi päätehtävä on tarkastella kriittisesti ja asiantuntijoiden johdattamana historian pelottavia ja kiehtovia ilmiöitä – joista on myös paljon ennakkokäsityksiä ja harhaluuloja.

verkkokurssi

Kirjallisuus (valitaan yksi):

 • Lappalainen, Mirkka, 2012. Jumalan vihan ruoska. Siltala: Helsinki.
 • Lamberg, Marko, 2012. Päätön ritari . Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki.
 • Nenonen, Marko, 2006. Noitavainot Euroopassa: Myytin synty. Jyväskylä: Atena

Muu kirjallisuus/lukemisto ilmoitetaan opetuksen yhteydessä verkkoympäristössä Moodlessa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkokurssi (oheismateriaalit + tehtävät + luentovideot/tallenteet)

Tehtävät ohjeistetaan tarkemmin verkkoympäristö Moodlessa. Kurssi edellyttää opiskelijalta sitoutumista kurssin aikaiseen työskentelyyn. Tehtävinä on esim. lyhyt aloitustehtävä, debatti ja kommentointi sekä kokoava oppimispäiväkirja. Lähdeviitteet edellytetään.

Moodle: Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Vastuuopettaja: jatko-opiskelija Janika Aho.

Kurssi on monitieteinen ja sopii monen eri koulutusohjelman opintoihin. Opiskelija ilmoittautuu AYKUKA-AL213-koodille. Tieto korvaavuuksista merkitään opintojakson suorituksen rekisteröinnin yhteydessä näkyviin lisätieto-kenttään. Korvaavuudet Helsingin yliopisto:

 • ALKU-E320 (alue- ja kulttuurintutkimus)
 • KESK-525 (keskiajan tutkimus)
 • KESK-532 (keskiajan tutkimus)
 • KESK-515 (keskiajan tutkimus)
 • HISK-226 (historia)