Kuva: Pixabay

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 10.8.2020
17:30 - 19:00
Ke 12.8.2020
17:30 - 19:00
To 13.8.2020
17:30 - 19:00
Ti 18.8.2020
17:30 - 19:00
To 20.8.2020
17:30 - 19:00
Ti 25.8.2020
17:30 - 19:00
To 27.8.2020
17:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kielten kandiohjelman opiskelijoille. Se on avoin myös kaikkien muiden opintosuuntien ja -ohjelmien opiskelijoille.

Kurssi ei edellytä aiempia opintoja.

Kurssin käytyäsi:

  • sinulla on hyvät perustiedot yleisestä kielitieteestä ja fonetiikasta ja niiden asemasta yliopiston kielten opetuksessa (erotuksena esimerkiksi lukion kielenopetukseen)
  • ymmärrät kielentutkimuksessa käytetyn perusterminologian ja sen pohjalla olevat peruskäsitteet ja pystyt tämän takia paremmin seuraamaan oman kieliaineesi kielitieteellisiä kursseja.
  • sinulla on hyvä yleiskuva kielestä ja sen rakenneosista ja ymmärrät fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan/pragmatiikan osan kielen rakenteessa.
  • sinulla on jonkinlainen käsitys kielen sosiaalisesta, areaalisesta ja ajallisesta vaihtelusta ja kielen muuttumisesta.
  • osaat paremmin analysoida aineistoa kielistä, joiden kanssa et ole ollut aiemmin tekemisissä
  • sinulla on jonkinlainen käsitys kieltenvälisestä vaihtelusta ja pystyt jollain tavalla suhteuttamaan opiskelemasi kielen/kielet muihin maailman kieliin.

Kurssin tarkoituksena on antaa kaikille kielten opiskelijoille perustiedot fonetiikasta ja yleisestä kielitieteestä. Kurssilla tutustutaan kielitieteellisen tutkimuksen perusteisiin ja käydään läpi kielen olemusta (esimerkiksi mikä erottaa ihmisen kielen eläinten kielestä), kielten luokittelua (esimerkiksi sosiaalinen ja typologinen luokittelu) ja käsitellään tarkasti sitä, mistä kieli koostuu. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että kurssilla käsitellään kielen rakenneosat fonetiikasta (äännetaso puhtaimmillaan) semantiikkaan (merkitystaso) konkreettisen kieliaineksen valossa. Edellä mainittujen lisäksi käsitellään fonologiaa, morfologiaa ja syntaksia. Kurssilla käsitellään kielen rakenneosasten lisäksi kielen sosiaalista, areaalista ja ajallista vaihtelua.

Kurssilla käydään läpi erittäin suuri määrä kielitieteellistä terminologiaa, minkä osaaminen on välttämätöntä kielten opiskelijoille. Kurssin lähtökohta ja opetustapa ovat kielitypologisia, eli kurssilla ei keskitytä mihinkään yksittäiseen kieleen, vaan kaikki kielet nähdään yhtä arvokkaina. Kuitenkin käytännön syistä asioita havainnollistetaan usein tutumpien kielien (kuten suomi, ruotsi, englanti, saksa, espanja) kautta. Luentojen lisäksi kurssilla käytäviä asioita harjoitellaan harjoituksia tekemällä.

Krista Ojutkangas, Meri Larjavaara, Matti Miestamo ja Jussi Ylikoski. 2009. Johdatus kielitieteeseen. WSOY.

Opettajan ilmoittama kirjallisuus Moodlessa.

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

  • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palautusaikataulun noudattaminen (harjoitukset muodostavat kokonaisarvosanasta noin 25%).
  • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
  • tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, se ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston mekaanista ulkoa opettelua.

Huom! Kurssi alkaa 10.8.20 (päivitetty 12.6.20). Luentojen kellonaika päivitetty 17.6.2020.

Verkko-opetus + harjoitukset + verkkotentti.

Osa luennoista järjestetään suorana; opiskelijoille suositellaan osallistumista lähetyksiin, koska luentoihin liittyy myös tehtäviä. Katso luentojen ajankohdat kohdasta "Aikataulu". Kaikista luennoista on myös tallenne.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 10.8.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät (verkkotentti):´
02.09.20 klo 17-19
21.10.20 klo 16.30-18.30
05.12.20 klo 9-11

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.


Lisätietoa verkkotenteistä


Käytännön ohjeita opiskeluun

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.