Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 8.5.2018
16:30 - 19:45
Ti 15.5.2018
16:30 - 19:45
To 17.5.2018
16:30 - 19:45
Ti 22.5.2018
16:30 - 19:45
To 24.5.2018
16:30 - 19:45
Ti 5.6.2018
16:30 - 19:45
Ti 12.6.2018
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille. Se on valinnainen osa kielten kandiohjelman yhteisiä opintoja.

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi, yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee ymmärtämään retoriikan ja diskurssintutkimuksen pääkäsitteet ja osaa soveltaa niitä myöhemmissä opinnoissaan. Opiskelija ymmärtää retoriikan ja diskurssintutkimuksen tärkeimpien tutkimusperinteiden päälinjat ja niiden merkityksen kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksessa ja ymmärtämisessä. Opintojakson sisältö ja työskentelytavat tukevat myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa kriittistä ajattelua eli kykyä tarkastella asioita ja ilmiöitä useasta eri näkökulmasta. Opiskelija osoittaa kriittistä ajattelua ja ymmärtämistä oppimistehtävässä.

Opintojakso jakaantuu kahteen osaan: retoriikka ja diskurssintutkimus. Retoriikan osuudessa käydään käydään läpi retoriikan historiaa antiikista nykypäivään ja tutustutaan tärkeimpiin retoriikan teorioihin. Samalla opitaan retoriikan pääkäsitteet. Diskurssintutkimuksen osuudessa tarkastellaan diskurssin käsitteen monia merkityksiä kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen eri suuntauksissa. Samalla perehdytään kunkin määritelmän ja suuntauksen kannalta olennaisiin tutkimusongelmiin, metodeihin ja lähikäsitteisiin.

Opettaja ilmoittaa kirjallisuudesta erikseen.

Asteikolla 0–5. Arviointi perustuu opiskelijan kykyyn osoittaa kokonaisuuksien hallintaa, kriittistä ajattelua ja käsitteiden soveltamista oppimistehtävissä.

Huom! Opetustila 17.5: opetuspaikka on Metsätalo, sali 8 (päivitetty 17.5.18)

Huom! Opetustilat muuttuneet (päivitetty 2.5.18)

Luennot 28 h ja oppimistehtävät. Kurssin aikana suoritetaan yksi tai useampi oppimistehtävä opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Oppimistehtävät perustuvat luentoihin ja opettajan erikseen ilmoittamaan kirjalliseen materiaaliin. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 8.5.2018

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.