Kuva: Pixabay (CC0 Creative Commons), https://pixabay.com/en/board-chalk-feedback-review-study-3700116/

Ihmisten välinen kommunikaatio

Millaiset tekijät edesauttavat tai haittaavat ihmisten välistä kommunikaatiota? Puhummeko yhtä ja tarkoitammeko toista?

Kurssilla käsitellään mm. kielen ja puheen epätarkkuutta ja epämääräisyyttä, valehtelua ja harhauttamista, puheen tuottamisen ja vastaanottamisen eri vaiheita sekä niihin liittyviä riskejä. Kurssilla käydään läpi myös puheen mukauttamista kuulijan mukaan, kulttuurieroja ja väärinymmärryksen seurauksia. Kurssi on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille! Lisätietoa löydät kuvauksesta.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 14.1.2019
16:30 - 19:45
Ke 16.1.2019
16:30 - 19:45
Ma 21.1.2019
16:30 - 19:45
Ke 23.1.2019
16:30 - 19:45
Ma 28.1.2019
16:30 - 19:45
Ke 30.1.2019
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on valinnainen kielten kandiohjelman yhteisissä opinnoissa. Se on myös avoin muille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys niistä tekijöistä, jotka edesauttavat tai haittaavat ihmisten välistä kommunikaatiota. Tämän tiedon avulla voi analysoida väärinymmärtämistilanteita ja mahdollisesti myös välttää niitä. Kurssi auttaa myös selittämään paradoksin: arkikeskustelussa läheisten kanssa tapahtuu väärinymmärryksiä enemmän kuin keskustelussa ulkomaalaisen kanssa. Tavoitteena on myös synnyttää tutkimuksellinen lähestymistapa jokapäiväisiin kielenkäyttötilanteisiin.

Kielen ja puheen epätarkkuus ja epämääräisyys, puhumme yhtä ja tarkoitamme toista, valehtelu ja harhauttaminen, puheen tuottamisen ja vastaanottamisen eri vaiheet ja niihin liittyvät riskit, puheen mukauttaminen kuulijan mukaan, mentaalit maailmat ja kulttuurierot, yhteisen maailmakuvan harha, mitä väärinymmärryksistä seuraa.

Osallistujat tutustuvat etukäteen artikkeliin Arto Mustajoki Väärinymmärrysten anatomia. Tieteessä tapahtuu 2/2011. Moodle-alustalla jaetaan käsiteltäviin aiheisiin liittyviä tieteellisiä artikkeleita, joita hyödynnetään tunneilla ja kotitehtävissä.

Asteikolla 0-5.

Arviointiin vaikuttaa aktiivisuus oppitunneilla, kurssipäiväkirjamerkinnät sekä kirjalliset työt.

Luennot 24 h, luentopäiväkirja, tehtävät ja loppuessee jossa käsitellään jotakin aiheeseen liittyvää teemaa opiskelijan valitsemasta näkökulmasta. Kurssin kantava periaate on dialogi osallistujien kesken. Sen vuoksi läsnäolo oppitunneilla on pakollista (vähintään 80 %).

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 14.1.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.