Kuva: Pixabay

Mitä digitaalisilla ihmistieteillä tarkoitetaan ja millaisia digitaalisia menetelmiä tutkimuksessa voidaan hyödyntää? Millainen merkitys digitaalisella lukutaidolla, etiikalla, kulttuurilla ja viestinnällä on digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksessa ja käytännön sovelluksissa?

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 18.1.2021
10:15 - 11:45
Ke 20.1.2021
10:15 - 11:45
Ma 25.1.2021
10:15 - 11:45
Ke 27.1.2021
10:15 - 11:45
Ma 1.2.2021
10:15 - 11:45
Ke 3.2.2021
10:15 - 11:45
Ma 8.2.2021
10:15 - 11:45
Ke 10.2.2021
10:15 - 11:45
Ma 15.2.2021
10:15 - 11:45
Ke 17.2.2021
10:15 - 11:45
Ma 22.2.2021
10:15 - 11:45
Ke 24.2.2021
10:15 - 11:45
Ma 1.3.2021
10:15 - 11:45
Ke 3.3.2021
10:15 - 11:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

lmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Tämän kurssin järjestää Kielten kandiohjelma. Kurssille on varattu 10 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten kandiohjelman opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja tai osaamista.

Opintojakson suoritettuaan

 • Opiskelijalla on peruskäsitys digitaalisista ihmistieteistä, datasta, metodeista ja niiden soveltamisesta monitieteisessä tutkimuksessa ja työelämässä.
 • Opiskelijalla on perustietämys avoimen tieteen periaatteista ja käytännöistä.
 • Opiskelija pystyy analysoimaan digitaalisten ihmistieteiden ajankohtaisia teemoja ja kykenee (alustavasti) arvioimaan digitaalisten menetelmien merkitystä omalle tutkimusalalleen.
 • Opiskelija on kehittänyt taitojaan ryhmätyössä, ongelmanratkaisussa, viestinnässä ja tieteidenvälisessä yhteistyössä.

Opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät digitaalisten ihmis- ja yhteiskuntatieteiden peruskäsitteisiin ja lähestymistapoihin. Kurssilla tutustutaan digitaalisten aineistojen ja menetelmien hyödyntämiseen tutkimuksessa ja käytännön sovelluksissa, sekä digitaalisuuden ja digitaalisen kulttuurin tutkimiseen. Kurssilla perehdytään myös digitaalisen lukutaidon, etiikan, kulttuurin ja viestinnän merkityksiin.

Suositeltava oheislukemisto jaetaan kurssin alussa.

Kurssi koostuu luennoista ja mahdollisista muista soveltuvista aktiviteeteista, kuten ryhmäkeskusteluista ja opiskelijoiden esityksistä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Opintojakson arvosana määräytyy kurssilla määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Verkkotapaamiset, verkkotehtävät, luentopäiväkirja, lopputehtävä ja oppimisportfolio.

Miten suoritan kurssin?

 • Kurssi perustuu käännetyn luokkahuoneen opetusmetodiin. Tätä varten on rakennettu videokirjasto digitaalisten ihmistieteiden käsitteistä (englanniksi).
 • Jokaista kokoontumiskertaa varten sinun pyydetään katsomaan ennen kokoontumista tietty määrä videoita, jotka valmistavat sinut kokouskerran tehtäviin.
 • Kurssiin kuuluu lopputehtävä ja sen esittäminen kurssilla. Ohjeet lopputehtävästä ilmoitetaan myöhemmin.
 • Kurssin suorittaminen edellyttää myös luentopäiväkirjaa.
 • Jotkut kokoontumiskerrat saattavat edellyttää myös lukutehtäviä kokoontumisten ulkopuolella.
 • Oppimisportfolio: kurssin lopussa, kerää kaikki suoritetut tehtävät yhteen ja palauta ne yhtenä kokonaisuutena.

Ennen kurssia:

 • Täytä taustakysely (julkaistaan myöhemmin) ennen kurssin ensimmäistä kokoontumista.

Opetus järjestetään etäopetuksena opinto-ohjelmassa ilmoitettuina aikoina Zoomin välityksellä. Tapaamisia ei tallenneta.

Opiskelu tapahtuu MOOC-oppimisympäristössä, josta löytyy materiaalit ja ohjeet opintojakson suorittamiseksi. Linkki oppimisympäristöön jaetaan ilmoittautuneille ennen kurssin alkua.

Tarkista ajantasaiset tiedot täältä.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja Kielten kandiohjelman yhteistyönä. Kielten kandiohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on valinnainen osa kielten kandiohjelman yhteisiä opintoja.