Pixabay (CC0 Creative Commons)

Opi perustiedot Aasiassa käytettyjen kielten historiasta, rakenteesta ja taksonomiasta. Opintojakson suoritettuasi tiedät, mitä kieliä Aasiassa puhutaan, osaat luokitella Aasian kieliä eri periaatteilla, tunnet Aasian kielten historiaa ja nykytilannetta sekä osaat perustasolla analysoida kielten rakenteita.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kielten kandiohjelmassa perusopinnot suorittaville opiskelijoille, joiden opintosuuntana on jokin Itä-Aasian kieli (japani, kiina tai korea). Sopii kielten koulutusohjelman opiskeljoille ja kaikille Aasian kielistä kiinnostuneille.

Ei vaadita edeltäviä opintoja, mutta suositellaan samanaikaista jonkin aasialaisen kielen opiskelua.

Opintojakson aikana opiskelija hankkii perustiedot Aasiassa käytettyjen kielten historiasta, rakenteesta ja taksonomiasta. Opintojakson suoritettuasi:

  • tiedät, mitä kieliä Aasiassa puhutaan
  • osaat luokitella Aasian kieliä eri periaatteilla
  • tunnet Aasian kielten historiaa ja nykytilannetta
  • osaat perustasolla analysoida kielten rakenteita.

Yleinen johdantokurssi. Kurssi sisältää osaamistavoitteiden mukaiset asiat:

  • Aasian kielten levinneisyys ja luokittelu, painopisteenä Itä-Aasia
  • Aasian kielten historian ja nykytilan perusasiat
  • Aasian kielten poliittinen status ja hallinnollinen asema
  • Aasian kielten rakenteellisten piirteiden yleiskuva.

Opettajan materiaali sekä opettajan ilmoittama oheiskirjallisuus, esimerkiksi Svantesson, Språk och skrift i Öst- och Sydöstasien; Ramsey Robert S. The languages of China. Tentti tai koe perustuu aina kurssin sisältöön.

Arviointi: 0-5.

Luennot 24 h, verkkotyöskentelyä 4 h ja tentti

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 26.9.2018.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:
21.11.18 klo 17-20
12.01.19 klo 9-12
13.02.19 klo 17-20

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.