Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tieteenalan kulttuuriopintoja 2/Japanin moderni kulttuurihistoria, kesä 2019 5 Cr Kurssi 7.8.2019 - 4.9.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Tieteenalan kulttuuriopintoja 2/Japanin nyky-yhteiskunta, arkielämä ja tapakulttuuri, kesä 2018 5 Cr Kurssi 7.5.2018 - 11.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kielten ja kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakso kuuluu Kielitietous ja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti -valintaryhmään. Opintojaksojen Japanin kielitietous (5 op, pakollinen japanin opiskelijoille) ja Aasian kielitietous (5 op, pakollinen japanin, kiinan ja korean opiskelijoille) lisäksi opiskelija valitsee tästä valintaryhmästä yhden 5 opintopisteen laajuisen opintojakson.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt kohdealueen ja/tai muihin Aasian alueen kulttuureihin, taiteisiin, yhteiskuntiin, historiaan, uskontoihin, aluetuntemukseen tai politiikkaan. Tarkemmat tavoitteet ilmoitetaan ajankohtaisessa opetusohjelmassa.

Sisältö

Katsaus kohdealueen ja/tai muihin Aasian alueen kulttuureihin, taiteisiin, yhteiskuntiin, historiaan, uskontoihin, aluetuntemukseen tai politiikkaan. Tarkempi kuvaus ilmoitetaan opintojaksosta vastaavan koulutusohjelman tiedoissa tai ajankohtaisessa opetusohjelmassa.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5

Toteutus

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena. Mikäli opetusta ei ole tarjolla, voi opintojakson suorittaa myös kirjatenttinä, esseenä tai muulla vastaavan opettajan kanssa sovittavalla tavalla.